czw.. wrz 28th, 2023

Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze z serii opracowań, która dotyczy wyników Spisu Powszechnego 2021. Licząca 110 stron publikacja mówi m.in., że polskie społeczeństwo się starzeje. Z danych statystycznych wynika także, że wzrosła liczba rozwodów i Polaków aktywnych zawodowo.

GUS informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. ludność Polski liczyła 38 mln 036 tys. osób. To o 475,7 tys. osób mniej niż 10 lat temu. W Polsce wciąż jest nieco więcej kobiet niż mężczyzn. „W okresie międzyspisowym nie zmieniły się istotnie proporcje ludności według płci; w dalszym ciągu mężczyźni stanowią 48,3 proc. ogółu ludności (kobiety 51,7 proc.). Współczynnik feminizacji utrzymał się na poziomie z 2011 r. – na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet” — czytamy w raporcie.

Publikacja GUS-u wskazuje, że polskie społeczeństwo się starzeje. Z danych z 2021 r. wynika, że jedyną grupą społeczną, która w ciągu ostatniej dekady stała się bardziej liczna, są osoby po 60. roku życia. „Wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 22,3 proc., tj. o ponad 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło blisko 2 mln osób w grupie wieku 60/65 lat i więcej” — pisze GUS.

GUS wyjaśnia, że wraz z liczbą seniorów wzrósł tzw. współczynnik obciążenia. „Oznacza to, że w 2021 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 69 osób w wieku nieprodukcyjnym; o blisko 14 osób więcej niż miało to miejsce w 2011 r.” — dowiadujemy się z raportu GUS.