Thu. Feb 22nd, 2024

Polska, pod nowym rządem, zdecydowała się na kontrowersyjny krok wycofania swojego zgłoszenia do narodowego pawilonu na tegorocznym Biennale w Wenecji. Poprzednie zgłoszenie, zorganizowane przez prawicową populistyczną partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość, zostało zastąpione przez film performance’u ukraińskiego kolektywu artystycznego Open Group.

Pierwotny plan dla pawilonu Polski obejmował wystawę zatytułowaną “Polskie Ćwiczenia w Tragedii Świata: Między Niemcami a Rosją” autorstwa malarza Ignacego Czwartosa. Jego obrazy krytykowały zarówno Niemcy, jak i Rosję, ukazując różne formy ich traktowania Polski w nowożytnej historii. Wystawa ta została określona jako “antyeuropejski manifest” przez polską krytyczkę sztuki Karolinę Plintę, a jej nacjonalistyczny ton został uznany za niezgodny z inkluzywnym tematem Biennale “Obcokrajowcy Wszędzie”. Nawet członkowie jury, którzy zarekomendowali Czwartosa, stwierdzili, że zgłoszenie to reprezentuje “wstecznictwo, ideologiczną paranoję i wstydliwą pozycję”.

Nowy minister kultury Polski, Bartłomiej Sienkiewicz, nie zwlekał z wycofaniem zgłoszenia, decydując się zamiast tego na promowanie zapasowej opcji “Repeat After Me” ukraińskiego kolektywu artystycznego Open Group. Ten film performance’u ma formę karaoke i stanowi kontrast dla wcześniejszego, kontrowersyjnego zgłoszenia.

FAQ

1. Co to jest Biennale w Wenecji?
Biennale w Wenecji to jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń artystycznych na świecie, które odbywa się co dwa lata w Wenecji. Zawiera wystawy sztuki współczesnej, filmu, muzyki, architektury i tańca.

2. Kim jest Ignacy Czwartos?
Ignacy Czwartos to polski malarz, którego prace często poruszają tematy polityczne i historyczne. Jego prace były pierwotnie wybrane do reprezentowania Polski na Biennale w Wenecji w 2024 roku, ale zostały wycofane przez nowy rząd.

3. Kim jest Bartłomiej Sienkiewicz?
Bartłomiej Sienkiewicz to polski polityk i obecny minister kultury. Zdecydował o wycofaniu zgłoszenia Ignacego Czwartosa na Biennale w Wenecji.

4. Co to jest Open Group?
Open Group to ukraiński kolektyw artystyczny, którego prace teraz reprezentują Polskę na Biennale w Wenecji. Ich film performance’u “Repeat After Me” został wybrany jako alternatywa dla kontrowersyjnej wystawy Ignacego Czwartosa.

Wyjaśnienie terminów

Biennale: Międzynarodowe wydarzenie artystyczne odbywające się co dwa lata. Biennale w Wenecji jest jednym z najbardziej prestiżowych na świecie.

Performance: Forma sztuki, która łączy sztukę wizualną z teatrem. Może obejmować różne media, takie jak film, muzyka, taniec, rzeźba i malarstwo.

Pawilon narodowy: Przestrzeń wystawiennicza na Biennale w Wenecji, w której każde państwo prezentuje swoje wybrane prace artystyczne.

Manifest: Publiczne oświadczenie zasad, celów lub intencji, często o charakterze politycznym. W kontekście sztuki, manifest może być wykorzystany do wyrażania idei lub celi artystycznych.