sob.. gru 2nd, 2023

W dniu 6 października 2023 r. przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej spotkali się na szczycie w Grenadzie, aby omówić kwestie migracji i długoterminowe wyzwania związane z rozszerzeniem UE o nowe państwa, takie jak Ukraina1. Wzrost liczby nielegalnych imigrantów docierających do Włoch i Hiszpanii oraz tragiczne wypadki na Morzu Egejskim, gdzie zginęło setki migrantów, sprawiły, że kwestia migracji stała się priorytetem dla UE1. Niemcy, będące celem wielu migrantów, wprowadziły kontrole graniczne, aby zwalczać przemytników1.

W kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu, niektóre kraje UE zaostrzają swoją retorykę i politykę antyimigracyjną1. Polska, która odmawia przyjmowania nowych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, przyjęła kilka milionów Ukraińców uciekających przed inwazją Rosji1. Inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej również wprowadziły kontrole graniczne wewnątrz strefy Schengen, powołując się na potrzebę zwalczania przemytników i migrantów unikających regularnych procedur1.

Podczas szczytu w Grenadzie przywódcy UE omówili również strategiczną ścieżkę dla Unii po latach kryzysów, takich jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie czy kryzys energetyczny w 2022 roku, oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatu i rywalizacją gospodarczą z Chinami1. Kraje aspirujące do członkostwa w UE, takie jak Ukraina, Mołdawia i niektóre państwa Bałkanów Zachodnich, muszą spełnić liczne wymagania, co sprawia, że negocjacje akcesyjne trwają latami1. W trakcie szczytu liderzy UE zastanawiali się, co musi się zmienić wewnątrz Unii, aby umożliwić kolejne rozszerzenie1.