Fri. Feb 23rd, 2024

Polska osiągnęła porozumienie z rolnikami, co doprowadziło do zakończenia blokady na przejściu granicznym Polska-Ukraina. Rolnicy, którzy protestowali przeciwko importowi zboża z Ukrainy, zakończyli blokadę po podpisaniu porozumienia z rządem, które spełniło ich żądania.

Nowo mianowany Minister Rolnictwa, Czesław Siekierski, podpisał porozumienie z rolnikami blokującymi przejście graniczne Medyka-Shehyni z Ukrainą. Protest, który rozpoczął się ponad miesiąc temu, został zawieszony 24 grudnia po porozumieniu z rządem, ale wznowiono go w środę z powodu nieufności rolników wobec umowy.

Rolnicy oskarżyli nowy rząd Polski o niebroniący ich przed importem zboża z Ukrainy, ale domagali się również szeregu środków wsparcia finansowego. Porozumienie z soboty w końcu wprowadziło te finansowe żądania – które obejmują uruchomienie dopłat do produkcji kukurydzy, utrzymanie podatków rolnych na poziomie z 2023 roku i zwiększenie preferencyjnych pożyczek płynnościowych – ale nie obejmowało ograniczeń na import z Ukrainy.

Mimo zakończenia blokady, protestujący rolnicy stwierdzili, że “najważniejszym” żądaniem jest teraz “ograniczenie napływu towarów z Ukrainy”. Komisarz UE ds. Rolnictwa, Janusz Wojciechowski, powiedział w piątek mediom polskim, że będzie domagał się ograniczenia na poziomie UE na takie produkty jak cukier, jajka i drób z Ukrainy.

FAQ

1. Dlaczego rolnicy zablokowali granicę Polsko-Ukraińską?
Rolnicy protestowali przeciwko importowi zboża z Ukrainy, twierdząc, że rząd nie broni ich interesów. Domagali się również szeregu środków wsparcia finansowego.

2. Jakie były żądania rolników?
Żądania rolników obejmowały uruchomienie dopłat do produkcji kukurydzy, utrzymanie podatków rolnych na poziomie z 2023 roku i zwiększenie preferencyjnych pożyczek płynnościowych.

3. Czy blokada została zakończona?
Tak, blokada została zakończona po podpisaniu porozumienia z rządem, które spełniło żądania rolników.

Wyjaśnienie terminów

Blokada – to forma protestu, w której grupa osób uniemożliwia dostęp do określonego miejsca lub obszaru, aby wywrzeć presję na rząd lub inną instytucję.

Dopłaty do produkcji kukurydzy – to środki finansowe, które rząd może udzielić rolnikom, aby pomóc im w produkcji kukurydzy. Mogą one obejmować bezpośrednie płatności, pożyczki lub inne formy wsparcia.

Preferencyjne pożyczki płynnościowe – to pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach, zwykle z niższym oprocentowaniem, aby pomóc rolnikom w utrzymaniu płynności finansowej.

Import zboża – to proces sprowadzania zboża z innego kraju do Polski. W tym kontekście, rolnicy byli niezadowoleni z importu zboża z Ukrainy, twierdząc, że zagraża to ich działalności1.