niedz.. gru 3rd, 2023

Polska, Ukraina i Litwa zawarły porozumienie mające na celu ułatwienie tranzytu ukraińskich produktów rolnych przez Polskę do krajów trzecich poprzez przeniesienie kontroli produktów z granicy polskiej do portu litewskiego1. Porozumienie trzech krajów oznacza, że eksport zboża z Ukrainy – przeznaczonego głównie na rynki Afryki i Bliskiego Wschodu – będzie odbywał się bezpośrednio przez Polskę, zamiast najpierw być kontrolowanym na granicy polsko-ukraińskiej1.

Przeniesienie kontroli na granicy do portu litewskiego

W ciągu najbliższych dwóch dni kontrola weterynaryjna, sanitarna i fitosanitarna zostanie przeniesiona z granicy ukraińsko-polskiej do portu Kłajpeda (Litwa) dla wszystkich ładunków rolnych zmierzających do tego portu1. Dzięki temu tranzyt przez Polskę zostanie przyspieszony, jak podaje Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy1.

Współpraca międzynarodowa i korzyści dla eksportu zboża

Porozumienie to jest ważnym krokiem w budowaniu korytarza solidarności, który Polska stworzyła w Europie1. Ukraina od dłuższego czasu boryka się z problemami związanymi z eksportem zboża, spowodowanymi inwazją Rosji w lutym 2022 roku i blokadą ukraińskich portów1. Polska, Słowacja i Węgry przedłużyły zakaz importu ukraińskiego zboża, twierdząc, że zalew ich rynków doprowadził do obniżenia cen, ale nadal pozwalają na tranzyt zboża przez swoje terytoria1.

  1. Wprowadzenie nowego porozumienia
  2. Przeniesienie kontroli na granicy do portu litewskiego
  3. Współpraca międzynarodowa i korzyści dla eksportu zboża

W wyniku tego porozumienia, eksport zboża z Ukrainy zostanie przyspieszony, a współpraca międzynarodowa między Polską, Ukrainą i Litwą zostanie wzmocniona. Porozumienie to ma na celu ułatwienie tranzytu ukraińskiego eksportu przez terytorium Polski23.