sob.. gru 2nd, 2023

Rząd Polski zatwierdził zmiany w prawie budowlanym, mające na celu ograniczenie praktyk, które doprowadziły do powstania wielu nowych osiedli zawierających małe mieszkania, ciasno upakowane, często z małym dostępem do światła naturalnego, prywatności i zieleni. Takie praktyki, dzięki którym deweloperzy starają się maksymalizować liczbę mieszkań na danym działce, stały się w Polsce potocznie znane jako patodeweloperka (neologizm łączący polskie słowa „patologiczny” i „deweloperka”)1.

Nowe przepisy, które obejmują zwiększenie odległości między blokami na sąsiednich działkach i ustanowienie wymagań dotyczących placów zabaw i terenów zielonych, wejdą w życie w kwietniu 2024 roku1. Pierwszą zmianą jest zwiększenie odległości między budynkiem a granicą działki z trzech metrów (lub czterech dla ścian bez okien i drzwi) do pięciu metrów dla budynku o więcej niż czterech piętrach1.

Zmiany te mają również na celu zjawisko tzw. „mikroapartamentów”, w których jednostki mniejsze niż 25 metrów kwadratowych wymagane przez polskie prawo dla nieruchomości mieszkalnych są sprzedawane jako jednostki komercyjne, podczas gdy są reklamowane jako inwestycje wynajmowe1. Zmienione prawo teraz zabroni budowy jednostek komercyjnych mniejszych niż 25 metrów kwadratowych, chyba że są one zbudowane na parterze lub pierwszym piętrze z dostępem do ulicy1.

Nowe przepisy budowlane również nałożą surowsze wymagania dotyczące izolacji akustycznej zarówno dla mieszkań, jak i domów jednorodzinnych; ograniczą do maksymalnie 6% liczbę miejsc parkingowych, które mogą być zbudowane w pobliżu okien; i wymagają przegród o wysokości co najmniej 2,2 metra między połączonymi balkonami1. Rząd zapewni fundusze na pomoc małym miastom w redukcji betonowych przestrzeni, zwiększeniu zieleni i poprawie retencji wody1.

Dodatkowo, nowe przepisy zobowiązują dewelopera do wyznaczenia przestrzeni o powierzchni co najmniej 15 metrów kwadratowych na przechowywanie rowerów i wózków1. Ministerstwo chce również ograniczyć użycie betonu w projektowaniu miejskim kosztem terenów zielonych – trend, który został określony jako betonoza („betonizacja”) przez krytyków1. Nowe prawo będzie wymagać, aby publicznie dostępne place o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych składały się co najmniej w 20% z biologicznie aktywnego obszaru1.