Thu. Feb 22nd, 2024

Polska jest na dobrej drodze do otrzymania 5,1 miliarda euro zaliczki w ramach programu Unii Europejskiej mającego na celu zachęcenie do przejścia od rosyjskich paliw kopalnych. Środki te, w ramach programu REPowerEU, będą dodatkiem do pieniędzy pierwotnie wnioskowanych przez Warszawę w ramach funduszu odbudowy UE po COVID-191.

W sumie Polska otrzyma 59,8 miliarda euro, ale z tego 35,4 miliarda euro w postaci grantów i pożyczek zostało zamrożone, dopóki Warszawa nie wprowadzi reform praworządności, które krytycy twierdzą, że podważają niezależność jej systemu sądownictwa1. Środki z REPowerEU nie są uzależnione od żadnych reform prawnych1.

Obawy dotyczące praworządności blokują również dostęp do 76,5 miliarda euro funduszy spójności UE, mających na celu podniesienie standardów życia w biedniejszych regionach. Dostęp do funduszy spójności może zostać odblokowany w dowolnym momencie w ramach siedmioletniego budżetu UE1.

Polska była zaangażowana w serię sporów z Unią Europejską na temat standardów demokratycznych od czasu, gdy do władzy doszła nacjonalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w 2015 roku. Jednak sojusz proeuropejskich partii wygrał większość w wyborach 15 października i wydaje się, że przejmie władzę. Obiecali oni poprawić relacje z Brukselą i odblokować zamrożone fundusze1.

FAQ

1. Co to jest program REPowerEU?
REPowerEU to program Unii Europejskiej, który ma na celu zachęcenie do przejścia od rosyjskich paliw kopalnych. Środki z tego programu nie są uzależnione od żadnych reform prawnych1.

2. Co to są fundusze spójności UE?
Fundusze spójności UE mają na celu podniesienie standardów życia w biedniejszych regionach. Dostęp do tych funduszy może zostać odblokowany w dowolnym momencie w ramach siedmioletniego budżetu UE1.

3. Dlaczego niektóre fundusze dla Polski zostały zamrożone?
35,4 miliarda euro w postaci grantów i pożyczek zostało zamrożone, dopóki Polska nie wprowadzi reform praworządności, które krytycy twierdzą, że podważają niezależność jej systemu sądownictwa1.

Wyjaśnienie terminów

REPowerEU: Program Unii Europejskiej mający na celu zachęcenie do przejścia od rosyjskich paliw kopalnych. Środki z tego programu nie są uzależnione od żadnych reform prawnych1.

Fundusze spójności UE: Fundusze UE mające na celu podniesienie standardów życia w biedniejszych regionach. Dostęp do tych funduszy może zostać odblokowany w dowolnym momencie w ramach siedmioletniego budżetu UE1.

Reformy praworządności: Zmiany w systemie prawnym kraju mające na celu zapewnienie, że rząd działa zgodnie z prawem. W kontekście Polski, niektóre fundusze UE zostały zamrożone, dopóki Polska nie wprowadzi takich reform1.