Fri. Feb 23rd, 2024

Polska planuje wydać prawie 300 milionów dolarów na modernizację kilku obiektów wojskowych wykorzystywanych przez siły zbrojne USA na terenie kraju. Jest to ruch, który ma na celu poprawę warunków życia dla stacjonujących tam żołnierzy.

W środę, grupa dwupartyjnych legislatorów USA opublikowała ostateczną wersję Ustawy o Autoryzacji Obrony Narodowej na rok 2024, która ma być poddana głosowaniu już w przyszłym tygodniu. W ustawie o wartości 866 miliardów dolarów szczegółowo opisano modernizacje dla wojska amerykańskiego operującego w Polsce, które mają być finansowane przez Warszawę, a nie podatników amerykańskich.

NDAA upoważnia Pentagon do przyjęcia siedmiu projektów budowlanych z wkładem rzeczowym o łącznej wartości 284,5 miliona dolarów od Polski. Projekty te są częścią dwustronnego porozumienia o współpracy w zakresie bezpieczeństwa obronnego, które zobowiązuje Polskę do pokrycia znacznej części kosztów infrastruktury potrzebnej do wsparcia amerykańskich żołnierzy w kraju.

Największa inicjatywa przewiduje wydanie 93 milionów dolarów na nowe koszary armii i jadalnię w Powidzu, które stały się głównym centrum lotniczym i logistycznym dla wojska amerykańskiego w Polsce. Warunki życia na bazie są jednymi z najbardziej surowych dla żołnierzy wykonujących misje w centralnej Europie.

Inne projekty obejmują 35-milionowy płytowy postój dla śmigłowców w Powidzu, magazyny paliw i modernizację kolejową w Świętoszowie, a także modernizację portu lotniczego i drogi kołowania we Wrocławiu. Polska wyda również 16,2 miliona dolarów na utworzenie “obiektu operacji firmy” dla amerykańskich żołnierzy specjalnych wykonujących misje w Lublińcu, mieście w południowo-centralnej części kraju.

W ostatnich latach USA systematycznie zwiększały swoje siły w Polsce, która stała się centrum wojskowym dla działań mających na celu przeciwdziałanie Rosji i umocnienie wschodniej flanki NATO. W marcu Pentagon ustanowił swoją pierwszą stałą garnizon w polskim mieście Poznań, gdzie dowództwo armii zarządza operacjami rozciągającymi się od krajów bałtyckich do Bułgarii.

FAQ

 1. Co to jest Ustawa o Autoryzacji Obrony Narodowej (NDAA)?
  NDAA to roczna ustawa uchwalana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, która określa budżet i wydatki Departamentu Obrony USA.
 2. Co to jest garnizon?
  Garnizon to miejsce, w którym stacjonują regularne wojska. Może to być miasto, fort, post lub dowolne miejsce, w którym żołnierze są kwaterowani.
 3. Co to jest płytowy postój dla śmigłowców?
  Płytowy postój dla śmigłowców to specjalnie zaprojektowany obszar na lotnisku, na którym mogą lądować i startować śmigłowce.
 4. Co to jest “obiekt operacji firmy”?
  “Obiekt operacji firmy” to termin wojskowy odnoszący się do miejsca, w którym jednostka wojskowa wykonuje swoje codzienne operacje, takie jak planowanie, treningi i utrzymanie.