sob.. gru 2nd, 2023

Polska planuje budowę swojej pierwszej elektrowni jądrowej, która ma przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza i zwiększenia niezależności energetycznej kraju. W ramach strategii energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), przyjętej w lutym 2021 roku, kraj zamierza zainwestować około 40 miliardów dolarów w budowę dwóch elektrowni jądrowych z trzema reaktorami każda2. Pierwszy reaktor ma zostać uruchomiony w 2033 roku2.

W celu realizacji tych planów, Polska podpisała umowy z USA i Koreą Południową dotyczące budowy elektrowni jądrowych5. Współpraca z USA obejmuje budowę pierwszych trzech reaktorów w elektrowni jądrowej w Pomeranii, które mają rozpocząć produkcję energii elektrycznej w 2033 roku5.

Opinia publiczna w Polsce wykazuje poparcie dla budowy elektrowni jądrowych. W sondażu przeprowadzonym w listopadzie 2017 roku, 59% respondentów poparło budowę elektrowni jądrowych w Polsce2. W sondażu z sierpnia 2022 roku, przeprowadzonym przez ARC Market and Opinion, 64% respondentów poparło wykorzystanie energii jądrowej, a tylko 13% było przeciwnych2. Poparcie dla energii jądrowej może wynikać z rosnących cen energii elektrycznej oraz obaw o bezpieczeństwo energetyczne2.

Polska dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym, planując, że do 2030 roku 23% energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, w porównaniu z 13% obecnie2. Jednak energia jądrowa jest uważana za kluczowy element w dążeniu do zrównoważonego i niezależnego energetycznie kraju.