niedz.. gru 3rd, 2023

Na budowie w Lubyczy Królewskiej, małym miasteczku na granicy polsko-ukraińskiej, odkryto rzadką włócznię z epoki brązu1. Wyjątkowo dobrze zachowany artefakt, wykonany z krzemienia, ma 7 cali długości i datuje się na okres między 1990 a 1750 r. p.n.e. 3. Przypuszcza się, że został stworzony przez wykwalifikowanego rzemieślnika związane z kulturą mierzanowicką, która rozwijała się we wczesnej epoce brązu w Polsce1.

Większość informacji na temat kultury mierzanowickiej pochodzi z grobów, które odkryto na terenie południowo-wschodniej Polski1. W grobach znaleziono muszle, kościane zawieszki i ceramiczne naczynia, co wskazuje na bogatą i złożoną kulturę1. Włócznie i inne artefakty związane z kulturą mierzanowicką zwykle znajdowane są w pobliżu grobów, być może jako dary dla zmarłych1. Dlatego odkrycie włóczni oddzielnie od miejsca pochówku jest niezwykłe.

FAQ

Czym jest kultura mierzanowicka?

Kultura mierzanowicka to społeczeństwo, które rozwijało się we wczesnej epoce brązu w Polsce. Większość informacji na jej temat pochodzi z grobów, które odkryto na terenie południowo-wschodniej Polski1.

Jakie artefakty związane z kulturą mierzanowicką odkryto?

W grobach kultury mierzanowickiej znaleziono muszle, kościane zawieszki i ceramiczne naczynia, co wskazuje na bogatą i złożoną kulturę1.

Czym jest włócznia z epoki brązu?

Włócznia z epoki brązu to broń wykonana z krzemienia, używana przez społeczeństwa żyjące w epoce brązu. Odkryta włócznia ma 7 cali długości i datuje się na okres między 1990 a 1750 r. p.n.e. 3.

Dlaczego odkrycie włóczni oddzielnie od miejsca pochówku jest niezwykłe?

Włócznie i inne artefakty związane z kulturą mierzanowicką zwykle znajdowane są w pobliżu grobów, być może jako dary dla zmarłych1. Odkrycie włóczni oddzielnie od miejsca pochówku wskazuje na to, że mogła być używana w innych celach lub została zgubiona przez swojego właściciela.