Thu. Feb 22nd, 2024

Nowy rząd Polski, który objął władzę po wyborach parlamentarnych 15 października, podjął decyzję o przejęciu kontroli nad publiczną telewizją, radiem i agencją informacyjną. Te instytucje były dotychczas pod kontrolą lojalistów partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), która utraciła władzę. Ta decyzja jest częścią szerszej rewolucji, w ramach której nowy parlament ustanawia specjalne komisje do zbadania działań poprzedniego rządu, który sprawował władzę od 2015 roku.

Nowy rząd zastępuje również szefów agencji bezpieczeństwa. W środę, sąd niezależny od kontroli politycznej, skazał dwóch prominentnych polityków PiS na kary pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione, gdy PiS rządziło krótko od 2005 do 2007 roku.

Telewizja publiczna TVP, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa (PAP) stały się przedmiotem ścisłej kontroli politycznej krótko po tym, jak PiS zdobyło władzę w 2015 roku, co spowodowało spadek Polski w globalnych rankingach wolności mediów. Ich treść była silnie skierowana na rzecz rządu, co zauważyli obserwatorzy wyborów.

FAQ

1. Co to jest Prawo i Sprawiedliwość (PiS)?
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) to konserwatywna partia polityczna w Polsce, która sprawowała władzę od 2015 roku do ostatnich wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

2. Co to jest TVP, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa (PAP)?
TVP to publiczna stacja telewizyjna w Polsce, Polskie Radio to publiczna stacja radiowa, a Polska Agencja Prasowa (PAP) to główna agencja informacyjna w kraju.

3. Co to znaczy, że media są pod “ścisłą kontrolą polityczną”?
Oznacza to, że treść prezentowana przez te media jest silnie wpływana przez rząd lub partię polityczną, co może prowadzić do jednostronnego przedstawiania informacji.

4. Co to są globalne rankingi wolności mediów?
Globalne rankingi wolności mediów to międzynarodowe indeksy, które oceniają stopień wolności prasy i mediów w różnych krajach na całym świecie. Polska spadła w tych rankingach po tym, jak PiS przejęło kontrolę nad mediami publicznymi.