niedz.. gru 3rd, 2023

Polska zrobiła znaczący krok w kierunku budowy swojej pierwszej elektrowni jądrowej, wydając dla tej inwestycji pozwolenie środowiskowe. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOS) ustaliła, że budowa i eksploatacja elektrowni nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, a jej skutki będą ściśle monitorowane. Polski rząd planuje budowę elektrowni jądrowej na wybrzeżu Bałtyku do 2033 r., a budowa ma się rozpocząć w 2026 r.

Kamień milowy dla bezpieczeństwa energetycznego
Minister klimatu Anna Moskwa określiła zezwolenie jako „kamień milowy w realizacji inwestycji kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego”. Bechtel, największa amerykańska firma inżynieryjna, oraz Westinghouse Electric Co, którą Polska wybrała wcześniej na dostawcę technologii, podpisały formalną umowę o współpracy przy projektowaniu i budowie elektrowni. Partnerstwo to tworzy konsorcjum w USA, które przyczyni się do rozwoju projektu.

Konsekwencje dla przyszłości energetycznej Polski
Powstanie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oznacza znaczącą zmianę w krajobrazie energetycznym kraju. W miarę jak kraj będzie zmierzał w kierunku czystszych i bardziej zrównoważonych źródeł energii, elektrownia jądrowa odegra kluczową rolę w zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Współpraca z firmami Bechtel i Westinghouse Electric Co również podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej w rozwijaniu inicjatyw w zakresie czystej energii.