Thu. Feb 22nd, 2024

Polska stoi przed wyzwaniem transformacji swojego sektora energetycznego, aby sprostać zarówno wewnętrznym ambicjom, jak i międzynarodowym zobowiązaniom klimatycznym. Nowy rząd w Warszawie, który objął władzę w grudniu, wyraźnie zaznacza swoje zaangażowanie w realizację bardziej ambitnej polityki energetycznej i klimatycznej niż poprzednicy z partii Prawo i Sprawiedliwość.

Koalicja Obywatelska, będąca główną siłą rządzącą, zobowiązała się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji elektryczności do 68% do roku 2030, co stanowi znaczący wzrost z obecnych 27%. Również partia Lewica, większy partner koalicyjny, opowiada się za bardziej aktywnym podejściem do kwestii energetycznych i klimatycznych w ramach Unii Europejskiej.

Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, już na początku swojej kadencji podkreśliła, że transformacja energetyczna leży w narodowym interesie Polski. Wśród jej pierwszych działań znalazło się przyspieszenie prac nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oraz Narodowego Planu Energetycznego i Klimatycznego.

Aby jednak nie dopuścić do opóźnień i zrealizować obietnice wyborcze, rząd powinien jak najszybciej opublikować kompleksową strategię energetyczną i klimatyczną, jasno deklarując cele dotyczące źródeł energii i dekarbonizacji gospodarki.

FAQ

 1. Co to jest transformacja energetyczna?
  Transformacja energetyczna to proces zmiany systemu energetycznego kraju w kierunku większego wykorzystania energii odnawialnej i zredukowania emisji gazów cieplarnianych.
 2. Czym jest Polityka Energetyczna Polski 2040?
  Jest to główny dokument określający cele i kierunki polityki energetycznej Polski, który jest obecnie aktualizowany przez rząd.
 3. Jakie są cele Polski w zakresie energii odnawialnej?
  Polska zamierza zwiększyć udział energii odnawialnej w produkcji elektryczności do 68% do roku 2030.
 4. Kim jest Paulina Hennig-Kloska?
  Paulina Hennig-Kloska to minister klimatu i środowiska w nowym rządzie Polski, która aktywnie działa na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej kraju.

Wyjaśnienie terminów

 • Dekarbonizacja – proces redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w celu ograniczenia zmian klimatycznych.
 • Energia odnawialna – energia pochodząca ze źródeł, które są odnawialne, czyli nie wyczerpują się w skali ludzkiego życia, takich jak wiatr, słońce czy woda.
 • Narodowy Plan Energetyczny i Klimatyczny – dokument określający krajowe cele w zakresie energii i klimatu, który jest elementem polityki energetycznej państwa.