Thu. Feb 22nd, 2024

Polscy kierowcy ciężarówek i rolnicy rozpoczęli całodobową blokadę jednego z najbardziej ruchliwych przejść granicznych z Ukrainą, Medyka, rozszerzając protest, który już od kilku dni paraliżuje ruch na granicy. Protestujący twierdzą, że ukraińskie firmy transportowe oferują usługi po niższych cenach, co skutkuje stratami dla polskich przewoźników. Tomasz Borkowski, lider Komitetu Ochrony Przewoźników i Pracodawców Transportowych, podkreśla, że protest jest uciążliwy zarówno dla nich, jak i dla wszystkich wokół, ale nie mają zamiaru się poddawać.

Protest rozpoczął się 6 listopada, a kierowcy domagają się, aby Unia Europejska wprowadziła ponownie system zezwoleń dla ukraińskich kierowców wjeżdżających do UE i dla kierowców z UE wjeżdżających na Ukrainę. System ten został zniesiony po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Kierowcy domagają się również, aby puste ciężarówki z Unii Europejskiej były wyłączone z elektronicznego systemu kolejkowania na Ukrainie oraz wprowadzenia środków, które uniemożliwią białoruskim i rosyjskim przewoźnikom zakładanie firm w Polsce w celu obejścia sankcji.

W Medyce kierowcy dołączają do protestu zorganizowanego przez rolników, którzy domagają się kontynuacji rządowego wsparcia w obliczu niskich cen zbóż. Protestujący twierdzą, że co godzinę przez Medykę przepuszczane są dwie ciężarówki, z wyjątkiem pomocy humanitarnej i dostaw wojskowych.

FAQ

1. Dlaczego polscy kierowcy ciężarówek protestują na granicy z Ukrainą?
Protestują, ponieważ twierdzą, że ukraińskie firmy transportowe oferują usługi po niższych cenach, co skutkuje stratami dla polskich przewoźników. Domagają się również wprowadzenia systemu zezwoleń dla ukraińskich kierowców wjeżdżających do UE i dla kierowców z UE wjeżdżających na Ukrainę.

2. Kiedy rozpoczął się protest?
Protest rozpoczął się 6 listopada.

3. Jakie są żądania protestujących?
Protestujący domagają się wprowadzenia systemu zezwoleń dla ukraińskich kierowców wjeżdżających do UE i dla kierowców z UE wjeżdżających na Ukrainę, wyłączenia pustych ciężarówek z UE z elektronicznego systemu kolejkowania na Ukrainie oraz wprowadzenia środków, które uniemożliwią białoruskim i rosyjskim przewoźnikom zakładanie firm w Polsce w celu obejścia sankcji.

Wyjaśnienie terminów

Blokada – to działanie polegające na zablokowaniu dostępu do określonego miejsca lub obszaru, często stosowane jako forma protestu.

System zezwoleń – to system, w którym określone działania, takie jak wjazd ciężarówek do danego kraju, są dozwolone tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od odpowiednich władz.

Sankcje – to środki podejmowane przez jedno lub więcej państw przeciwko innemu państwu w celu wymuszenia zmiany polityki. Mogą obejmować ograniczenia handlowe, zakazy podróży, zamrożenie aktywów i inne działania.