niedz.. gru 3rd, 2023

Według urzędnika rządowego Niemcy rozważają wprowadzenie krótkoterminowych kontroli granicznych z Polską i Czechami, aby zapobiec przedostawaniu się do kraju nielegalnych migrantów. Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser stwierdziła, że tymczasowe kontrole policyjne na przejściach granicznych pomogą Niemcom w walce z przemytem i handlem ludźmi. Podkreśliła również potrzebę połączenia wzmożonych kontroli granicznych z trwającymi wyrywkowymi kontrolami policyjnymi.

Niemcy, Polska i Republika Czeska należą do strefy bezwizowej Unii Europejskiej, zwanej strefą Schengen. Rzecznik niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdził, że obecnie analizowane są dodatkowe środki policji granicznej. Faeser rozważa także możliwość współpracy niemieckiej policji z Czechami w tej sprawie.

Decyzja ta jest następstwem skandalu związanego z oszustwami wizowymi w Polsce, po którym pojawiły się doniesienia, że od 2021 r. polskie wydziały konsularne w zamian za łapówki wydały około 250 tys. wiz migrantom z Azji i Afryki. Ponieważ Polska jest członkiem strefy Schengen, migranci ci mogli swobodnie przekraczać granice Europy, w tym do sąsiednich Niemiec. Niemiecka policja federalna znacznie zwiększyła środki policji granicznej na granicy niemiecko-polskiej ze względu na obecną sytuację migracyjną.