Thu. Feb 22nd, 2024

Wiodący producent słodyczy w Polsce, firma Mondelez Polska, ogłosiła inwestycję w wysokości 1 miliona dolarów (około 4 milionów złotych) na instalacje słoneczne w swoich zakładach produkcyjnych. To krok w kierunku zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podkreślenie zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

Inwestycja w przyszłość

Mondelez Polska, znana z produkcji popularnych czekolad i słodyczy, zdecydowała się na znaczące zainwestowanie w energię słoneczną. Inwestycja ta jest częścią szerszej strategii firmy, która ma na celu nie tylko zmniejszenie śladu węglowego, ale również zwiększenie efektywności energetycznej swoich operacji. Firma planuje zainstalować panele słoneczne na dachach swoich fabryk, co pozwoli na znaczną redukcję zużycia energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł.

Znaczenie dla środowiska

Decyzja Mondelez Polska wpisuje się w globalne trendy zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty tworzone w sposób zrównoważony. Inwestycja ta ma również na celu pokazanie, że duże przedsiębiorstwa mogą odgrywać kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi.

FAQ

Czym jest energia słoneczna?
Energia słoneczna to energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego, która może być przekształcana na energię elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych.

Jakie są korzyści z inwestycji w energię słoneczną?
Korzyści to m.in. redukcja emisji szkodliwych gazów, obniżenie kosztów energii w dłuższej perspektywie oraz zwiększenie niezależności energetycznej.

Co to jest zrównoważony rozwój?
Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń bez naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń, uwzględniając równowagę ekologiczną, gospodarczą i społeczną.

Wyjaśnienie terminów

Panele fotowoltaiczne – urządzenia służące do przekształcania energii słonecznej na energię elektryczną.

Ślad węglowy – całkowita ilość gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio i pośrednio przez jednostkę lub organizację.

Energia odnawialna – energia pochodząca ze źródeł, które są odnawialne, czyli nie wyczerpują się w skali ludzkiego życia, takich jak słońce, wiatr czy woda.