sob.. gru 2nd, 2023

Młodzi wyborcy w Polsce odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu wyników wyborów. W ostatnich latach, zwłaszcza wśród wyborców w wieku 18-29 lat, zauważalny jest wzrost zainteresowania alternatywnymi opcjami politycznymi, takimi jak skrajna prawica (Konfederacja) i lewica (Lewica)4. W 2019 roku obie te partie odniosły największe sukcesy wśród młodych wyborców, a ten trend utrzymuje się również przed tegorocznymi wyborami4.

Młodzi wyborcy stanowią jednak tylko niewielką część ogólnej populacji Polski. Dane z 2021 roku szacują, że osoby w wieku 18-24 lat stanowią około 7% społeczeństwa4. Ponadto, młodzi ludzie są znacznie mniej skłonni do głosowania niż starsze pokolenia: w 2019 roku frekwencja wśród osób w wieku 18-29 lat wyniosła tylko 46% w porównaniu z 66% wśród osób w wieku 60 lat i starszych4.

Czynniki wpływające na udział młodych wyborców

  1. Niezadowolenie z obecnej sytuacji politycznej: Wiele młodych osób jest sfrustrowanych 18-letnią zmianą rządów między prawicową partią Prawo i Sprawiedliwość (PiS) a centrową Platformą Obywatelską (PO)4. To niezadowolenie prowadzi do poszukiwania alternatywnych opcji politycznych.
  2. Niska efektywność polityczna: W Polsce tylko 51% osób uważa, że głosowanie jest skutecznym sposobem wpływania na rząd5. Ta niska efektywność polityczna może wpływać na mniejszą chęć uczestniczenia w wyborach, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
  3. Różnice pokoleniowe: Młodzi ludzie są znacznie mniej skłonni do głosowania niż starsze pokolenia5. W 21 z 30 badanych krajów młodzi ludzie są znacznie mniej skłonni do głosowania w porównaniu z osobami w wieku 50 lat i starszych5.

Sposoby na zwiększenie zaangażowania młodych wyborców

  1. Automatyczna rejestracja wyborców: Wprowadzenie automatycznej rejestracji wyborców może ułatwić młodym ludziom udział w wyborach6.
  2. Edukacja obywatelska: Wzmocnienie edukacji obywatelskiej w szkołach może pomóc młodym ludziom zrozumieć znaczenie głosowania i uczestniczenia w procesach demokratycznych6.
  3. Dostęp do informacji: Zapewnienie młodym ludziom łatwego dostępu do informacji o kandydatach i programach wyborczych może zwiększyć ich zaangażowanie w wybory6.

W miarę jak młodzi wyborcy będą coraz bardziej aktywni politycznie, istnieje szansa na zmianę oblicza polityki w Polsce. Wprowadzenie nowych strategii i inicjatyw, które ułatwią młodym ludziom uczestnictwo w procesach demokratycznych, może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania i wpływu na kształtowanie przyszłości kraju.