sob.. gru 2nd, 2023

Niemiecka inwazja na Polskę

1 września 1939 roku wojska niemieckie zaatakowały Polskę, co doprowadziło do wybuchu II wojny światowej1. Niemcy, dowodzone przez Adolfa Hitlera, posiadali ogromną przewagę militarną nad Polską1. 17 września 1939 roku Związek Radziecki zaatakował Polskę od wschodu, przypieczętowując jej los1. Ostatecznie Polska została podzielona między Niemcy i Związek Radziecki zgodnie z tajnym protokołem do paktu o nieagresji między tymi dwoma mocarstwami1.

Sowiecka inwazja na Polskę

17 września 1939 roku Związek Radziecki zaatakował Polskę od wschodu, 16 dni po inwazji Niemiec na Polskę3. Sowieci użyli ponad 600 tysięcy żołnierzy, 4 700 czołgów i 3 300 samolotów bojowych6. Polska stawiała opór, ale ze względu na przewagę liczebną i zaskoczenie ze strony Związku Radzieckiego, polskie siły były niewystarczające6. Niemcy i Związek Radziecki podzielili Polskę 6 października 1939 roku6.

Reakcja aliantów

W odpowiedzi na agresję niemiecką, Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy1. Wcześniej, 31 marca 1939 roku, Wielka Brytania i Francja zagwarantowały Polsce pomoc w przypadku agresji ze strony Niemiec4. Mimo to, alianci nie byli w stanie zatrzymać inwazji na Polskę ani udzielić znaczącej pomocy5.

Okupacja Polski

Po klęsce Polski, Niemcy i Związek Radziecki podzielili kraj1. Niemcy anektowały zachodnie terytoria Polski, a reszta kraju została zorganizowana jako tzw. Generalne Gubernatorstwo1. W okupowanej Polsce Niemcy i Związek Radziecki stosowali terror wobec polskiej ludności, aresztując, deportując i mordując Polaków6.