Thu. Feb 22nd, 2024

Krym, półwysep o bogatej historii i kulturowym dziedzictwie, jest obecnie przedmiotem międzynarodowego sporu. W 2014 roku, w wyniku kontrowersyjnego referendum, Krym został anektowany przez Rosję, co spotkało się z powszechnym potępieniem na arenie międzynarodowej. Wielu zastanawia się, kiedy Krym powróci pod jurysdykcję Ukrainy.

W 2024 roku, na forum Rady Praw Człowieka ONZ, 42 państwa wyraziły swoje wsparcie dla zachowania integralności terytorialnej Ukrainy, potępiając aneksję Krymu przez Rosję. Wyraziły również zaniepokojenie losem Tatarów krymskich oraz aktywistów i dziennikarzy zaginionych na półwyspie1.

Decyzje podjęte przez Rosję nie zostały uznane w Kijowie. Po aneksji Krymu, pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow, wyznaczył Serhija Kunicyna na stanowisko stałego przedstawiciela szefa państwa ukraińskiego w Republice Autonomicznej Krymu1.

Władze Republiki Krymu ogłosiły wysiedlenie części Tatarów krymskich z terenów, które mniejszość krymskotatarska zajęła po upadku Związku Radzieckiego. Według wicepremiera Rustama Temirgalijewa, Tatarzy otrzymają w zamian działki w innej części półwyspu1.

Raport Rady Praw Człowieka ONZ dotyczący wydarzeń na Krymie stwierdził, że podstawą rosyjskiej interwencji na Krymie była dezinformacja. Komitet stwierdził, że „wykorzystywane w celu uzasadnienia działań Rosji informacje o atakach na etnicznych Rosjan na Ukrainie są fałszywe”, a „doniesienia o nacjonalistycznych ekstremistach są wykorzystywane do tworzenia atmosfery strachu”1.

FAQ

1. Co to jest aneksja?
Aneksja to akt jednostronnego przejęcia terytorium jednego państwa przez inne, zwykle poprzez użycie siły.

2. Kim są Tatarzy krymscy?
Tatarzy krymscy to grupa etniczna zamieszkująca Krym, mająca swoje korzenie w tureckich koczownikach, którzy osiedlili się na tym półwyspie w średniowieczu.

3. Co to jest Rada Praw Człowieka ONZ?
Rada Praw Człowieka ONZ to organ międzynarodowy odpowiedzialny za promowanie i ochronę praw człowieka na całym świecie.

4. Co to jest dezinformacja?
Dezinformacja to celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji, zwykle w celu wprowadzenia w błąd lub manipulacji.

5. Co to jest referendum?
Referendum to forma bezpośredniego głosowania, w którym obywatele mają możliwość wyrażenia swojej opinii na określony temat lub kwestię.