sob.. gru 2nd, 2023

Przerwa w tradycji olimpijskiej

Igrzyska Olimpijskie są jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie, które odbywają się co cztery lata. Jednakże, nie zawsze były one organizowane. Po roku 393 n.e., kiedy to rozegrano ostatnie Igrzyska ery starożytnej, pamięć o greckim wychowaniu zamarła1. W tym okresie, nie było żadnych Igrzysk Olimpijskich, a tradycja ta została wznowiona dopiero w czasie odrodzenia. Wzmianki o igrzyskach olimpijskich znajdują się w pismach takich twórców jak Matteo Palmieri, Hans Sachs i Thomas Kyd1.

Wskrzeszenie Igrzysk Olimpijskich

Pomysł na wskrzeszenie starożytnych Igrzysk Olimpijskich jako międzynarodowego wydarzenia sportowego zaproponował grecki filantrop i weteran wojen z Turkami, Evangelos Zappas w 1833 r. Dzięki jego hojności, od 1859 r. co 4 lata miały się odbywać „olimpijskie zawody gimnastyczne”1. Jednakże, były to zawody narodowe, w których startowali wyłącznie Grecy. W 1894 r. zwołano w Paryżu Międzynarodowy Kongres dla Wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich z udziałem 79 delegatów i 2000 zaproszonych gości. W wyniku tego kongresu, powołano do życia Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej1.

Przerwy w organizacji Igrzysk Olimpijskich

Mimo że Igrzyska Olimpijskie są organizowane co cztery lata, były okresy, kiedy nie odbywały się one z powodu różnych okoliczności. Na przykład, w 1980 roku, wiele krajów zdecydowało się na bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie3. Powodem tego bojkotu była decyzja ZSRR o zaangażowaniu militarnym poza swoimi granicami, co spowodowało międzynarodowe kontrowersje3. W rezultacie, Igrzyska Olimpijskie w 1980 roku nie odbyły się w pełnym wymiarze, z udziałem wszystkich krajów, które zwykle biorą udział w tym wydarzeniu.

Podsumowując, Igrzyska Olimpijskie są ważnym wydarzeniem sportowym, które odbywa się co cztery lata. Jednakże, były okresy w historii, kiedy nie były one organizowane, zarówno w starożytności, jak i w czasach nowożytnych. Mimo tych przerw, Igrzyska Olimpijskie nadal są jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie, które przyciąga miliony widzów z całego świata.