pt.. gru 1st, 2023

Polska, w ramach swojego programu modernizacji wojskowej, zamówiła haubice K9 z Korei Południowej. W kontekście rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, takie inwestycje są kluczowe dla zwiększenia zdolności bojowych kraju i jego pozycji w NATO4. Jednak, kiedy dokładnie te nowoczesne jednostki artyleryjskie dotrą do Polski?

Pierwsza partia koreańskiej produkcji czołgów K2 oraz haubic K9 trafiła do Polski w 2022 roku3. Planowane jest dostarczenie kolejnych jednostek w 2023 roku1. W ramach umowy ramowej podpisanej z Hanwha Defense, Polska zamówiła łącznie 672 haubice samobieżne K9A1 i planuje rozwój wersji K9PL4.

Jednakże, pomimo tych planów, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. W szczególności, nie jest jasne, kiedy dokładnie zostaną dostarczone kolejne partie haubic K9. Wielkość planowanego zamówienia w Korei Południowej budzi również obawy o ostateczny los programu haubic samobieżnych KRAB, które są obecnie głównym elementem artyleryjskim polskiej armii4.

W kontekście tych niepewności, kluczowe jest monitorowanie postępów w dostawach haubic K9. Te nowoczesne jednostki artyleryjskie będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłej zdolności bojowej Polski. W związku z tym, konieczne jest utrzymanie jasności i przejrzystości w procesie dostaw, aby zapewnić, że te ważne zasoby są dostarczane zgodnie z planem.