niedz.. gru 3rd, 2023

Prawo budowlane w 2023 roku przeszło szereg istotnych zmian, które miały na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacje wprowadzone przez Sejm miały na celu zmniejszenie obciążeń zarówno dla inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a także pełną cyfryzację działalności organów administracji publicznej w obszarze budownictwa1.

Zmiany w procedurach budowlanych

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia niezależnie od metrażu. Dotychczas obowiązujące przepisy prawa wskazywały, jakiego typu obiekty mogą być wznoszone bez uzyskania odpowiednich pozwoleń na budowę, regulując dodatkowo kwestię konieczności złożenia zgłoszenia. Nowe prawo budowlane 2023 r. pozwala na budowę wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których powierzchnia nie przekracza 70 m2, a także większych, przy czym obiekty te mogą mieć maksymalnie dwie kondygnacje, muszą zostać wzniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, dla których został wykonany dany projekt12.

Cyfryzacja i uproszczenie procedur

W ramach dalszej cyfryzacji budownictwa w 2023 roku wprowadzono Elektroniczny Dziennik Budowy, Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego oraz Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB). Wprowadzenie Bazy Projektów Budowlanych ma usprawnić działanie urzędów. Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą musiały już przekazywać do organów nadzoru budowlanego projektów budowlanych umieszczonych w Bazie Projektów Budowlanych1.

Zmiany w pozwoleniu na użytkowanie budynków

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany związane z pozwoleniami na użytkowanie budynków. Dotychczas obowiązujące zapisy Ustawy pozwalały użytkować obiekt mieszkalny dopiero wtedy, gdy właściciel uzyskał pozwolenie na użytkowanie domu. Po nowelizacji możliwe będzie użytkowanie po złożeniu przez kierownika budowy stosownego oświadczenia. Zapis ten dotyczy jednak wyłącznie domów jednorodzinnych2.

Podsumowując, zmiany wprowadzone w Prawie budowlanym w 2023 roku mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesów budowlanych, zmniejszenie obciążeń dla inwestorów i organów administracji, a także pełną cyfryzację działalności organów administracji publicznej w obszarze budownictwa.