niedz.. gru 3rd, 2023

Początek II wojny światowej

Inwazja na Polskę we wrześniu 1939 roku była wspólnym atakiem Niemiec, Słowacji i Związku Radzieckiego na Rzeczpospolitą Polską, co oznaczało początek II wojny światowej5. Niemiecka inwazja rozpoczęła się 1 września 1939 roku, tydzień po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow między Niemcami a Związkiem Radzieckim5. Sowieci zaatakowali Polskę 17 września2. Kampania zakończyła się 6 października, gdy Niemcy i Związek Radziecki podzielili i anektowali całą Polskę na mocy traktatu granicznego niemiecko-sowieckiego5.

Inwazja na Polskę była wynikiem długotrwałych planów Adolfa Hitlera dotyczących ekspansji terytorialnej Niemiec. Do 1939 roku udało mu się anektować Austrię, Sudety i całą Czechosłowację bez wystrzału1. Polska miała być kolejnym celem. Niemcy wykorzystali incydent w Gleiwitzu jako pretekst do inwazji na Polskę1. Atak na Westerplatte nastąpił tuż po tym, przypieczętowując los Polski1.

Od początku inwazji na Polskę miała być to wojna nie tylko o podbój, ale także o wyniszczenie1. 1 września 1939 roku, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień do polskiego wojskowego depozytu tranzytowego na Westerplatte, co oznaczało początek II wojny światowej1. Polska armia stawiła zacięty opór, ale ostatecznie została pokonana2. 6 października 1939 roku, po klęsce Polski w bitwie pod Kockiem, niemieckie i sowieckie siły przejęły pełną kontrolę nad zniszczonym krajem5.

Chociaż Polska nigdy nie poddała się formalnie, inwazja oznaczała koniec Drugiej Rzeczypospolitej5. Ci, którzy pozostali w Polsce, stworzyli największą podziemną armię w okupowanej Europie, a jednym z ich największych wkładów było wspomaganie aliantów w złamaniu szyfru Enigma, zdobyciu rakiety V-2 i ujawnieniu okropieństw Holocaustu1.

Podział Polski

Po klęsce Polski we wczesnym październiku 1939 roku, Niemcy i Związek Radziecki podzielili kraj zgodnie z tajnym protokołem do paktu o nieagresji niemiecko-sowieckiego2. Niemcy anektowali zachodnią część Polski, a Związek Radziecki wschodnią2. W wyniku inwazji Polska przestała istnieć jako niepodległe państwo5.

W czasie inwazji na Polskę Niemcy stosowali taktykę błyskawicznej wojny, łącząc siły powietrzne i pancerne w nowym rodzaju mobilnej wojny2. Mimo zaciętego oporu, polska armia została pokonana w ciągu kilku tygodni2. Wielka Brytania i Francja zadeklarowały wojnę Niemcom 3 września 1939 roku, ale nie były w stanie skutecznie pomóc Polsce2.