Fri. Feb 23rd, 2024
A highly realistic and high-definition image illustrating the concept of innovation in prosthetics, specifically the addition of temperature sensation. The scene could depict a high-tech laboratory with advanced equipment. In the center, a prosthetic hand with built-in sensors designed to sense temperature could be displayed. Data visualizations and digital screens showing temperature readings might provide additional context. The atmosphere should convey cutting-edge technology and scientific breakthrough.

Podsumowanie: Badacze z Federalnego Instytutu Technologii w Lozannie stworzyli urządzenie MiniTouch, które umożliwia ludziom z amputacjami odczuwanie naturalnych wrażeń temperaturowych za pomocą ich protez. To ważny krok w integrowaniu bogatszej gamy odczuć związanych z dotykiem w sztucznych kończynach.

Zespół naukowców z Federalnego Instytutu Technologii w Lozannie dokonał znaczącego postępu w dziedzinie badań protez. Opracowany przez nich system MiniTouch pozwala osobom po amputacjach doświadczać naturalnych wrażeń ciepła i zimna przez ich sztuczne kończyny. Prof. Solaiman Shokur podkreślił, że wrażenia temperatury są niezbędne, aby osoba nosząca protezę mogła odczuwać ją jako część własnego ciała.

MiniTouch działa poprzez umieszczenie sensora temperatury na protezie, który wykrywa zmiany i przekazuje sygnał do modułu termicznego dotykającego skóry na ramieniu w miejscu, gdzie występuje tzw. fantomowe odczucie ciepła lub zimna. Umożliwia to użytkownikowi percepcję temperatury w miejscu, gdzie znajdowałaby się jego naturalna ręka.

Urządzenie zostało przetestowane na 57-letnim Fabrizio, który stracił prawą rękę poniżej łokcia. Dzięki MiniTouch Fabrizio był w stanie z dużą dokładnością rozróżnić zimną, gorącą lub letnią wodę oraz różne materiały, nawet wtedy, gdy był zawiązany.

Innowacja ta ma perspektywy dalszego rozwoju, w tym integracji dodatkowych typów wrażeń, takich jak ciśnienie czy tekstura. Prof. Silvestro Micera, współautor badań, wspomina o planach stworzenia jednolitego systemu sensorycznego dla protez. Pomimo pozytywnych wyników, ekspertka z University College Dublin, Dr Sigrid Dupan, zaznacza, że nie wszyscy pacjenci odczuwają fantomowe wrażenia temperatury i proces integracji tego typu rozwiązań ze standardową opieką zdrowotną może zająć znacznie więcej czasu.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Jak nazywa się urządzenie opracowane przez badaczy z Federalnego Instytutu Technologii w Lozannie?
Urządzenie nazywa się MiniTouch.

Czym jest MiniTouch?
MiniTouch to system, który pozwala osobom po amputacjach odczuwać naturalne wrażenia temperatury za pomocą swoich protez.

Jak działa MiniTouch?
MiniTouch wykorzystuje sensor temperatury zamontowany na protezie, który wykrywa zmiany temperatury i przekazuje sygnał do modułu termicznego dotykającego skóry na ramieniu, gdzie użytkownik może odczuwać fantomowe wrażenia ciepła lub zimna.

Na kim przeprowadzono testy urządzenia MiniTouch?
Urządzenie MiniTouch przetestowano na 57-letnim Fabrizio, który stracił prawą rękę poniżej łokcia.

Jakie są dalsze plany związane z rozwojem urządzenia MiniTouch?
Planowana jest integracja dodatkowych typów wrażeń, takich jak ciśnienie czy tekstura, oraz stworzenie jednolitego systemu sensorycznego dla protez.

Czy wszystkie osoby po amputacji mogą korzystać z MiniTouch?
Nie, Dr Sigrid Dupan z University College Dublin zwraca uwagę, że nie wszyscy pacjenci odczuwają fantomowe wrażenia temperatury.

Definicje kluczowych terminów

  • Fantomowe odczucie: Doznanie, które może wystąpić po amputacji, w którym pacjent odczuwa wrażenia w amputowanej części ciała, chociaż już ona fizycznie nie istnieje.
  • Proteza: Sztuczna kończyna lub element ciała, który zastępuje utraconą część i umożliwia odtworzenie niektórych jej funkcji.
  • Sensor temperatury: Urządzenie odpowiedzialne za wykrywanie zmian w temperaturze i przekazywanie tych danych do kolejnych elementów systemu.
  • Moduł termiczny: Element systemu, który odbiera sygnały z sensora temperatury i umożliwia odczucie temperatury przez stosowną stymulację skóry.

Powiązane linki
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o nowych technologiach w obszarze biotechnologii oraz innowacyjnych rozwiązaniach protetycznych, odwiedź poniższe strony:

Proszę pamiętać, że wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są dostępne do momentu określonego na wstępie (Knowledge cutoff: 2023-04) i mogą ulec zmianie.