Thu. Feb 22nd, 2024

Rosja, największe państwo na świecie, jest prawdziwym gigantem na tle Polski. Jej rozciągłość południkowa wynosi 4000 km, a równoleżnikowa 9000 km1. W porównaniu do Polski, różnice w skali są ogromne.

Rosja graniczy z wieloma państwami, w tym z Polską, z którą ma granicę o długości 210 km1. Jest to niewielki fragment w porównaniu do innych granic Rosji, takich jak z Chinami (3645 km) czy Kazachstanem (6846 km)1.

Geologia Rosji jest równie imponująca jak jej skala. Kraj ten obejmuje dwie najstarsze platformy geologiczne na świecie: platformę rosyjską i platformę syberyjską1. Młodsze warstwy geologiczne znajdują się między tymi dwoma obszarami i na ich obrzeżach1.

Jednak wielkość Rosji niesie ze sobą również problemy. Połowa ziem uprawnych w Rosji jest pod silnym wpływem odpadów toksycznych, zarówno militarnych, jak i przemysłowych1.

FAQ

1. Jak długa jest granica między Rosją a Polską?
Granica między Rosją a Polską ma długość 210 km1.

2. Jakie są dwie najstarsze platformy geologiczne na świecie?
Dwie najstarsze platformy geologiczne na świecie to platforma rosyjska i platforma syberyjska, obie znajdują się na terenie Rosji1.

3. Jaki wpływ mają odpady toksyczne na ziemie uprawne w Rosji?
Połowa ziem uprawnych w Rosji jest pod silnym wpływem odpadów toksycznych, zarówno militarnych, jak i przemysłowych1.

Wyjaśnienie terminów

Platforma geologiczna – jest to obszar skorupy ziemskiej, który jest stabilny i nie ulegał znaczącym deformacjom przez długi okres geologiczny.

Odpady toksyczne – są to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska. Mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym z działalności przemysłowej i militarnych.

Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa – to odległość między najbardziej odległymi punktami kraju wzdłuż południków (północ-południe) i równoleżników (wschód-zachód) odpowiednio.