Fri. Feb 23rd, 2024

Polska energetyka wiatrowa rośnie w siłę. Zgodnie z najnowszymi danymi, moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce wynosi ponad 9,1 GW, co stanowi 14,2% ogółu mocy zainstalowanej w całym krajowym systemie elektroenergetycznym1. Wiatr jest trzecim najważniejszym źródłem energii w Polsce, zaraz po elektrowniach konwencjonalnych i fotowoltaice.

Największą mocą wśród polskich farm wiatrowych może pochwalić się FW Potęgowo, zlokalizowana w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Ta inwestycja, oddana do użytku w grudniu 2020 roku, składa się z 81 turbin firmy General Electric o mocach 2,5 MW oraz 2,75 MW. Właścicielem jest izraelski fundusz Mashav Energia, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,25 mld zł1.

W sierpniu 2023 roku przybyły trzy nowe instalacje wiatrowe o łącznej mocy 56,65 MW. W okresie styczeń-sierpień 2023 roku powstało 37 nowych instalacji o łącznej mocy 433,75 MW1.

Energia wiatrowa ma zmienny charakter, zależny od siły wiatru. Ilość dostarczanej przez nie energii często zmienia się z godziny na godzinę. Przykładowo, w nocy farmy wiatrowe mogą pracować z mocą ponad 5 GW, a po południu będzie to poniżej 1 GW1.

FAQ

1. Co to jest moc zainstalowana?
Moc zainstalowana to maksymalna ilość energii, którą dana instalacja jest w stanie wyprodukować.

2. Czym jest farma wiatrowa?
Farma wiatrowa to obszar, na którym zlokalizowane są turbiny wiatrowe. Energia wiatru jest tam przekształcana na energię elektryczną.

3. Co to jest prosumencka instalacja wiatrowa?
Prosumencka instalacja wiatrowa to taka, która jest wykorzystywana do produkcji energii dla własnych potrzeb, a nadwyżki są sprzedawane do sieci energetycznej.

4. Jakie są największe farmy wiatrowe w Polsce?
Największą mocą wśród polskich farm wiatrowych może pochwalić się FW Potęgowo, zlokalizowana w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Ta inwestycja, oddana do użytku w grudniu 2020 roku, składa się z 81 turbin firmy General Electric o mocach 2,5 MW oraz 2,75 MW.

5. Jakie są perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce?
Energetyka wiatrowa w Polsce rośnie w siłę. W ciągu ostatniego roku moc zainstalowana farm wiatrowych wzrosła o 15,1%, a w sierpniu 2023 roku przybyły trzy nowe instalacje wiatrowe o łącznej mocy 56,65 MW.