Fri. Feb 23rd, 2024
Realistic high-definition photograph of the severe decline in the population of great auks in Britain

Podsumowanie: W raporcie RSPB ujawniono znaczące straty w populacjach wielkich alkorów, głuptaków i rybitw różowych w Wielkiej Brytanii. Powodem jest szerząca się grypa ptaków, która spowodowała masowe śmierci dzikich ptaków w latach 2021-22. Zdaniem ekspertów RSPB, choroba ta staje się jednym z fundamentalnych zagrożeń dla ochrony wielu gatunków morskich ptaków.

Wielki alkor, często nazywany piratem mórz, jest potężnym ptakiem, którego liczebność na wybrzeżach Wielkiej Brytanii gwałtownie spadła. Charakteryzujący się rabunkowym trybem życia ptak w 2023 roku osiągnął poziom populacji niższy o 76% w porównaniu z poprzednimi sezonami, jak wynika z raportu organizacji Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Największe skupisko wielkich alkorów w Wielkiej Brytanii znajduje się w Szkocji, gdzie w 2022 roku zanotowano śmierć co najmniej 2,591 osobników, z czego 1,400 na samym Foula w Szetlandach.

Oprócz wielkich alkorów, zauważalnie ucierpiały także populacje innych gatunków ptaków morskich, takich jak głuptaki czy rybitwy różowe, które doświadczyły spadków odpowiednio o 25% i 21%. Konieczność długoterminowego rozpatrywania grypy ptaków jako zagrożenia jest podkreślana przez ekspertów, zwłaszcza w świetle faktu, że Wielka Brytania jest kluczowa w ochronie tych gatunków na skalę światową.

Raport RSPB pokazuje, że grypa ptaków nie jest jedynym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć brytyjskie ptaki morskie. Zmiany klimatyczne, śmiertelność związana z rybołówstwem, wpływ rozwoju wiatraków morskich i spadek dostępności pożywienia to pozostałe zagrożenia, które wymagają uwagi w procesie ich ochrony.

FAQ – Ptaki morskie w Wielkiej Brytanii

Jakie ptaki morskie doświadczyły znaczących strat w Wielkiej Brytanii?
Doświadczyły ich głównie wielkie alki, głuptaki oraz rybitwy różowe. Liczebność wielkich alkorów spadła o 76%, głuptaków o 25%, a rybitw różowych o 21%.

Jaka jest przyczyna spadków populacji tych ptaków?
Główną przyczyną jest grypa ptaków, która spowodowała masowe umieranie dzikich ptaków w latach 2021-22.

Gdzie znajduje się największe skupisko wielkich alkorów w Wielkiej Brytanii?
Największe skupisko znajduje się w Szkocji, gdzie w 2022 roku odnotowano śmierć co najmniej 2,591 osobników.

Na czym polega zagrożenie grypą ptaków dla tych gatunków?
Grypa ptaków staje się jednym z głównych zagrożeń dla wielu gatunków morskich ptaków, wymagającym długoterminowej strategii ochrony.

Jakie inne zagrożenia dla brytyjskich ptaków morskich zostały wymienione w raporcie RSPB?
Raport wymienia zmiany klimatyczne, śmiertelność związana z rybołówstwem, wpływ rozwoju wiatraków morskich oraz spadek dostępności pożywienia jako dodatkowe wyzwania.

Definicje terminów

  • Grypa ptaków – choroba zakaźna ptaków, wywoływana przez wirusy grypy typu A, która może przenosić się na różne gatunki i w pewnych warunkach infekować ludzi.
  • RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) – brytyjska organizacja non-profit zajmująca się ochroną ptaków i ich naturalnych habitatu.

Polecane linki: