pt.. gru 1st, 2023

Pierwsze znalezisko

Polska, z jej bogatą historią i różnorodnością geograficzną, odgrywa kluczową rolę w badaniach nad neandertalczykami. Najstarsze szczątki neandertalczyka zidentyfikowane do tej pory w Polsce pochodzą z Jaskini Ciemnej i są szacowane na około 115 000 lat2. Znalezisko to, składające się z narzędzi z krzemienia i śladów obróbki krzemienia, datowane jest na czasy neandertalskie2.

Wśród odkrytych artefaktów znaleziono dwa noże krzemienne i kilkadziesiąt odłupków, które prawdopodobnie powstały podczas produkcji noży2. Miejsce odkrycia narzędzi prehistorycznych znajduje się na niewielkim wzniesieniu nad rzeką Iłżanką. Według archeologów, kilkadziesiąt tysięcy lat temu oferowało ono dobry widok na okolicę, co było ważne dla pradawnych ludzi2.

Znaczenie odkrycia

Odkrycie to jest niezwykle ważne dla naukowców, ponieważ jest to jeden z najbardziej północnych miejsc w Polsce, gdzie odkryto ślady obecności neandertalczyków2. Większość miejsc związanych z neandertalczykami w Polsce znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Dolnym Śląsku. Ich narzędzia były głównie znajdowane w jaskiniach. Ślady ich obecności rzadko odkrywane są poza jaskiniami, a zwłaszcza tak daleko na północy2.

Różnice między narzędziami neandertalczyków a narzędziami nowoczesnych ludzi

Archeolodzy zauważają, że narzędzia znalezione w Iłży, wykonane przez nowoczesnych ludzi i neandertalczyków, różnią się. Te ostatnie są bardziej masywne. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że ręce neandertalczyków nie były tak dobrze rozwinięte manualnie, jak te u nowoczesnych ludzi. Jednak nie można wykluczyć, że te noże używane przez oba gatunki ludzi były mocowane, na przykład w drewnie2.

Odkrycia te dostarczają cennych informacji na temat historii neandertalczyków w Polsce, a także ich interakcji z otoczeniem. Każde nowe miejsce jest bardzo ważne dla badania historii pierwszych przedstawicieli nowoczesnych ludzi na obecnym terytorium Polski2.