sob.. gru 2nd, 2023

Autorytarny system rządów to forma rządzenia, w której władzę w państwie przejmuje osoba lub grupa osób cieszących się szczególnym uznaniem wśród znacznej części społeczeństwa5. Czy Polska, kraj z długą historią demokratycznych tradycji, może być obecnie klasyfikowana jako kraj autorytarny? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i wymaga dogłębnej analizy.

Polska w 2020 r. jest zupełnie innym państwem niż w 2015 r. – mówił senatorom RPO prof. Adam Bodnar przedstawiając informację o stanie praw człowieka3. W ciągu tych pięciu lat, Polska przeszła wiele zmian, które wpłynęły na jej obecny stan. Niektóre z tych zmian były pozytywne, ale wiele z nich budzi obawy o przyszłość demokracji w kraju.

Na skutek pandemii mieliśmy do czynienia z wprowadzaniem środków awaryjnych – odsuwaniem rządów od władzy czy restrykcjami dotyczącymi podróży1. Te środki, choć były konieczne w celu ochrony zdrowia publicznego, były również krytykowane za potencjalne naruszenie praw obywatelskich. W tym kontekście, ważne jest, aby zwrócić uwagę na równowagę między ochroną zdrowia publicznego a ochroną praw obywatelskich.

W kontekście międzynarodowym, Polska znalazła się w trudnej sytuacji. Ugoda między Węgrami i KE stawia w trudniej sytuacji polskie władze. Nasz kraj jako jedyny może bowiem być pozbawiony europejskich środków4. To pokazuje, że decyzje polityczne mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla kraju i jego obywateli.

Podsumowując, pytanie, czy Polska jest krajem autorytarnym, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od interpretacji faktów i kontekstu, w jakim są one analizowane. Jedno jest pewne – Polska, jak każdy inny kraj, musi ciągle dążyć do ochrony praw obywatelskich i utrzymania demokratycznych wartości.