Thu. Feb 22nd, 2024

Mondelez International, Inc., znane wcześniej jako Kraft Foods, Inc., to globalny koncern specjalizujący się w produkcji żywności i napojów. Firma, której główna siedziba znajduje się w Northfield, w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych, została założona w 1903 roku przez Jamesa Krafta.

Choć Mondelez International jest firmą o globalnym zasięgu, nie jest to polska firma. Jej korzenie sięgają Stanów Zjednoczonych, gdzie została założona i gdzie do dziś znajduje się jej główna siedziba. Mondelez jest jednak obecne na polskim rynku, oferując swoje produkty konsumentom w Polsce.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Czy Mondelez to polska firma?

Nie, Mondelez International nie jest polską firmą. Jest to globalny koncern z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Kiedy powstała firma Mondelez International?

Firma Mondelez International powstała w 1903 roku. Wcześniej była znana jako Kraft Foods, Inc.

Kim jest założycielem Mondelez International?

Założycielem Mondelez International jest James Kraft.

Wyjaśnienie terminów

Koncern – to grupa powiązanych ze sobą firm, które działają razem w celu osiągnięcia wspólnych celów. Koncerny często składają się z wielu różnych firm, które działają w różnych sektorach lub regionach.

Globalny zasięg – oznacza, że firma działa na wielu rynkach na całym świecie. Firmy o globalnym zasięgu, takie jak Mondelez International, sprzedają swoje produkty i usługi w wielu różnych krajach.

Siedziba firmy – to miejsce, gdzie znajduje się główne biuro firmy. To tutaj zwykle znajdują się główne działania zarządzania i decyzyjne firmy.