Fri. Feb 23rd, 2024

Archeolodzy z Arkeologerna odkryli dwa miecze z epoki wikingów podczas wykopalisk w Västmanland, na obrzeżach Köping w Szwecji. Miecze zostały odkryte podczas badania archeologicznego cmentarzyska z późnej epoki żelaza, datowanego na około 600-1000 n.e. Miejsce to zawiera 100 grobów i dwa kurhany, a dowody na dalszą aktywność pogrzebową wskazują na odkrycie trzech kamiennych grobowców dodanych wieki później do jednego z kurhanów.

Podczas wykopalisk jednego z grobowców odkryto dużą ilość szklanych koralików, natomiast w środku dwóch pozostałych grobowców archeolodzy znaleźli dwa miecze z epoki wikingów, które zostały postawione pionowo w płytkim miejscu. Łącznie, około 20 mieczy z epoki wikingów zostało znalezionych w okolicy Västmanland, jednak to pierwszy przypadek, kiedy dwa miecze zostały znalezione na tym samym cmentarzysku i pozostawione nienaruszone.

Anton Seiler z Arkeologerna sugeruje, że miecze mogły zostać umieszczone na kurhanie jako symbol statusu społecznego lub jako ofiara dla bogów. To odkrycie dostarcza nowych perspektyw na praktyki pogrzebowe wikingów i późnej epoki żelaza.

FAQ

1. Czy miecze wikingów były kiedykolwiek znalezione?
Tak, archeolodzy znaleźli wiele mieczy z epoki wikingów. W tym konkretnym przypadku, dwa miecze zostały odkryte na cmentarzysku w Västmanland, Szwecja.

2. Dlaczego miecze zostały postawione pionowo?
To jest temat badań i debat. Możliwe, że miecze zostały postawione pionowo jako symbol statusu społecznego lub jako ofiara dla bogów.

3. Czy to jest pierwsze odkrycie tego typu?
Nie, inne miecze z epoki wikingów zostały znalezione wcześniej. Jednak to jest pierwszy przypadek, kiedy dwa miecze zostały znalezione na tym samym cmentarzysku i pozostawione nienaruszone.

Wyjaśnienie terminów

Arkeologerna – szwedzka firma archeologiczna.

Västmanland – region w środkowej Szwecji, gdzie odbywały się wykopaliska.

Kurhan – starożytny grobowiec lub tumulus, często używany przez kultury nordyckie.

Epoka żelaza – okres w historii, kiedy narzędzia i broń były głównie wykonane z żelaza.

Miecz wikingów – typ miecza używanego przez wikingów, charakteryzujący się długą, prostą i dwusieczną klingą1.