Thu. Feb 22nd, 2024

Mateusz Morawiecki, były premier Polski, wyraził swoje obawy dotyczące wpływu migracji muzułmańskiej na kulturę europejską. Morawiecki, który pełnił funkcję premiera od 2017 roku do początku tego miesiąca, podkreślił, że Polska była otwarta na uchodźców wojennych z Ukrainy, kiedy była taka potrzeba. Jednak zaznaczył, że sytuacja ta różni się znacznie od masowej migracji muzułmanów z Bliskiego Wschodu do Niemiec, Francji i innych krajów, którzy, jego zdaniem, chcą zmienić kulturę tych krajów.

Morawiecki wyraził swoje podziw dla kultur francuskiej, hiszpańskiej i brytyjskiej, ale jednocześnie podkreślił swoje przywiązanie do polskiej kultury, którą chce zachować i pielęgnować. Były premier stwierdził, że nie chce, aby polska kultura była niszczona przez muzułmańskich migrantów z Bliskiego Wschodu czy Afryki.

Morawiecki zauważył, że uchodźcy z Ukrainy są “kulturowo bardzo podobni do Polaków” i od momentu przybycia zachowywali się “bardzo dobrze”. Szacuje się, że w Polsce obecnie mieszka około miliona uchodźców z Ukrainy.

Według danych Komisji Europejskiej, w 2022 roku w Europie złożono ponad 230 000 pierwszych wniosków o azyl od osób z Bliskiego Wschodu i Afryki. Komisja szacuje również, że w ubiegłym roku na terenie bloku nielegalnie przebywało ponad milion obywateli spoza UE.

Po wyborach w październiku, na początku tego miesiąca, konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość Morawieckiego została zastąpiona przez koalicję trzech partii: liberalnej Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i agrarnej Trzeciej Drogi, wszystkie pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska.

Były rząd Polski zdecydowanie sprzeciwiał się planom migracyjnym UE, zwłaszcza klauzuli dotyczącej przenoszenia migrantów z krajów granicznych do innych państw członkowskich UE. Morawiecki opisał nielegalną migrację jako długoterminowe “zagrożenie” dla europejskiej cywilizacji.

FAQ

 1. Kim jest Mateusz Morawiecki?
  Mateusz Morawiecki to polski polityk, który pełnił funkcję premiera Polski od 2017 roku do początku grudnia 2023 roku.
 2. Jakie są obawy Morawieckiego dotyczące migracji?
  Morawiecki wyraził obawy, że masowa migracja muzułmanów z Bliskiego Wschodu i Afryki może zniszczyć kulturę europejską. Twierdzi, że migranci ci chcą zmienić kulturę krajów, do których przybywają.
 3. Jakie jest stanowisko Morawieckiego wobec uchodźców z Ukrainy?
  Morawiecki podkreślił, że Polska była otwarta na uchodźców wojennych z Ukrainy, kiedy była taka potrzeba. Zauważył, że uchodźcy z Ukrainy są “kulturowo bardzo podobni do Polaków” i od momentu przybycia zachowywali się “bardzo dobrze”.

Wyjaśnienie terminów

 1. Migracja – to proces przemieszczania się ludzi z jednego miejsca do drugiego z zamiarem osiedlenia się, zwykle na stałe lub na dłuższy okres. Może to być wewnątrz kraju lub między różnymi krajami.
 2. Uchodźca – to osoba, która uciekła z własnego kraju i nie może do niego bezpiecznie wrócić z powodu poważnych i systematycznych naruszeń praw człowieka.
 3. Nielegalna migracja – to proces przemieszczania się osób między krajami bez odpowiednich dokumentów lub pozostawania w kraju po wygaśnięciu wizy.