niedz.. gru 3rd, 2023

Według nowego badania przeprowadzonego przez Unię Europejską, osoby pochodzenia afrykańskiego są najmniej narażone na doświadczenie dyskryminacji w Polsce spośród 13 państw członkowskich uwzględnionych w badaniu1. To odkrycie jest szczególnie znaczące w kontekście rosnącej dyskryminacji rasowej w innych krajach UE, gdzie odsetek respondentów, którzy zgłosili uczucie dyskryminacji rasowej w ciągu ostatnich pięciu lat, wzrósł do 45%2.

Chociaż incydenty dyskryminacji rasowej, nękania rasistowskiego i przemocy często nie są zgłaszane, co pozbawia ofiary wsparcia, na które mają prawo3, badanie UE pokazuje, że Polska jest krajem, w którym osoby pochodzenia afrykańskiego doświadczają najmniejszej dyskryminacji. Jest to kontrast w porównaniu do innych krajów, takich jak Niemcy, Austria i Finlandia, które wykazują najwyższe wskaźniki dyskryminacji6.

Jednak pomimo tych optymistycznych wyników dla Polski, badanie UE pokazuje, że rasizm wobec osób czarnoskórych rośnie w Europie5. W związku z tym, choć Polska może być krajem, w którym osoby pochodzenia afrykańskiego doświadczają najmniejszej dyskryminacji, nadal istnieje potrzeba działań na rzecz zwalczania rasizmu i dyskryminacji na szczeblu UE.