07 Lipca 2015

Terroryzm
DSC1066.jpg
autor: Olga Wasilewska

Zanim wyślesz dziecko na wakacje, przeczytaj. Najnowszy raport NIK

  • DSC0006.JPG

Brak ciepłej wody i środków higieny. Pleśń, zawilgocenia, brudna pościel w pokojach. Uszkodzone gniazdka elektryczne. Obluzowane balustrady, ogrodzenia z drutem kolczastym, studzienki kanalizacyjne zakryte jedynie pokrywą z dykty. Zalegające na terenie obiektów zwierzęce odchody. To tylko niektóre z „nieprawidłowości”, które stwierdzono podczas kontroli miejsc, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży. – System nie w pełni gwarantuje bezpieczeństwo, co potwierdzają wykryte nieprawidłowości – czytamy w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

 

Coraz częściej „na dziko”

 

NIK skontrolowała kuratoria oświaty, a także wybrane zorganizowane wyjazdy dzieci i młodzieży. Wnioski płynące z raportu „Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży” są szczególnie istotne z uwagi na trwający właśnie sezon wakacyjny.

Z zebranych danych wynika, iż w Polsce z roku na rok znacząco wzrasta liczba tzw. dzikich wypoczynków. Termin oznacza zorganizowane wyjazdy, które nie są zgłaszane do kuratorium oświaty. Izba alarmuje, że wyjazdy takie nie są objęte kontrolą sanepidu czy straży pożarnej. Kontrolerzy NIK zwracają uwagę, iż w wypadku wyjazdów „na dziko” rodzice nie mogą mieć pewności, kto i w jaki sposób zajmuje się ich dziećmi.

Z dokumentu wynika, iż w latach 2011–2014 podczas zorganizowanych wyjazdów dzieci i młodzieży miało miejsce 112 wypadków (w tym 11 śmiertelnych). – Liczba odnotowanych wypadków wzrasta każdego roku – alarmuje NIK.

 

Oświadczenie o niekaralności? Nie sprawdzamy

 

Jednym z poważniejszych problemów, sygnalizowanych w raporcie, jest niefrasobliwość, z jaką organizatorzy wyjazdów podchodzą do kontroli zatrudnianych przez siebie osób. Zdarzały się przypadki, gdy od przyjmowanych do pracy kierowników i wychowawców nie wymagano zaświadczenia o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym. W skontrolowanych wyjazdach brały też udział osoby, które podczas przyjmowania do pracy nie okazały zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa seksualne wobec osób nieletnich.

 

Z higieną na bakier

 

Miejsca, w których odbywa się wypoczynek dzieci i młodzieży, często nie spełniają podstawowych norm sanitarnych. Kontrola ujawniła przypadki wyjazdów, podczas których dzieci nie miały dostępu do ciepłej wody czy mydła. Na jednym ze skontrolowanych obozów namiot kuchenny znajdował się niebezpiecznie blisko latryny. Złe warunki stwierdzono w 29 procentach skontrolowanych wyjazdów.

Autorzy raportu zwracają uwagę, iż zdarzają się organizatorzy, którzy przyjmując pod swoją opiekę dziecko nie wymagają dostarczenia informacji o stanie jego zdrowia. W rezultacie obecni na placówce wychowawcy nie mają informacji potrzebnych do zapewnienia podopiecznym właściwej opieki medycznej.

 

Niebezpieczna podróż

 

– Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek 36% organizatorów objętych kontrolą NIK nie zwróciło się do właściwych służb o przeprowadzenie kontroli pojazdów, a wyjazdy w trakcie wypoczynku nie były taką kontrolą objęte – czytamy w raporcie NIK. Izba zwraca uwagę, iż kontrola trzeźwości przewożących dzieci kierowców nie należy do normy.

 

Uwaga na zagraniczne wyjazdy!

 

Z przedstawionych w raporcie danych wynika, iż co roku prawie 100 tysięcy dzieci i młodzieży udaje się na zorganizowany wypoczynek poza granicami kraju. Zaniepokojenie autorów dokumentu budzi fakt, iż wyjazdy takie nie są w żaden sposób nadzorowane przez kuratorium oświaty. Przyczyną jest luka w przepisach. Izba rekomenduje Ministerstwu Edukacji Narodowej jak najszybsze zajęcie się tą sprawą. – Inaczej opiekunami dzieci mogą zostać osoby niekompetentne, a w skrajnych sytuacjach nawet stwarzające dla nich zagrożenie – czytamy w raporcie.

 

NIK zwraca uwagę, iż zdarzały się przypadki, gdy mimo stwierdzenia nieprawidłowości kuratorium oświaty nie podejmowało decyzji o zawieszeniu czy zakończeniu wyjazdu. Jak dowiadujemy się z raportu, informacja o organizatorach, którzy naruszyli zasady bezpieczeństwa, nie była upubliczniana.

Tagi: NIK, dzieci, wyjazdy, wakacje, niebezpieczeństwo, kolonie, obozy

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone