25 Sierpnia 2016

Prawo i Bezprawie
K48l.jpg
autor: Redakcja

Pierwsza ofiara wojny Ministerstwa Sprawiedliwości z Komornikami

  • Komornik-Sadowy.jpg

Stargardzki Komornik Sądowy przez 11 lat swojego stażu miał uporczywie naruszać przepisy prawa i godność sprawowanego urzędu. Został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2005 roku. 10 grudnia 2014 roku wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie skierował wniosek o odwołanie go ze stanowiska. Prezes Sądu Okręgowego zarzucił mu rażące naruszenie prawa. Dopiero decyzją z dnia 31 maja 2016 roku Minister Sprawiedliwości odwołał go ze stanowiska. Według Ministerstwa Sprawiedliwości miał on prowadzić działalność gospodarcza bez zgody prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz Rady Izby Komorniczej w Szczecinie. Miał on być jedynym udziałowcem i jednocześnie prokurentem samoistnym trzech podmiotów prawa handlowego. Kolejny zarzut dotyczył zajęcia ruchomości bez sprawdzenia w centralnej informacji o zastawach rejestrowych czy przedmioty te nadawały mogły być przedmiotem egzekucji. Komornik miał nie sporządzać podziału sum uzyskiwanych z egzekucji, dodatkowo miał dokonywać blankietowego upoważnienia aplikantów komorniczych do wykonywania czynności egzekucyjnych, których mógł dokonać jedynie on sam. Maciej Olejnik miał sporządzić i przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo zawierające nieprawdziwe informacje dotyczące postępowań, za co nie został skazany, ale miejscowy Sąd Rejonowy warunkowo umorzył postępowanie. Odwołanie Komornika poparła Krajowa Rada Komornicza, która 12 stycznia 2016 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Tagi: komornik, stargard szczeciński, sąd, ministerstwo sprawiedliwości

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone