03 Listopada 2016

Prawo i Bezprawie
K48l.jpg
autor: Redakcja

"Chmielna 70" znacjonalizowana

  • Chmielna-70.jpg

W dniu 28 października 2016 roku, Mateusz Morawiecki – Minister Finansów podjął decyzję o przejściu na własność spornej działki przy dawnej ulicy Chmielnej 70. Decyzja miała zostać przekazana wszystkim zainteresowanym stronom. Na podstawie tej decyzji Prezydent Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz może wszcząć procedurę zmierzającą do wpisania Skarbu Państwa, jako właściciela dawnej Chmielnej 70, do księgi wieczystej.
 

Pozostałym stronom postępowania przysługuje prawo odwołania się do Ministra Rozwoju i Finansów z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Sprawa dotyczy spornego gruntu obok Pałacu Kultury, pod dawnym adresem Chmielna 70, reprywatyzacja, którego wzbudza kontrowersje. Miasto zwróciło ją w 2012 r. prywatnemu podmiotowi, mimo że najprawdopodobniej wcześniej przyznano za nią odszkodowanie na podstawie umowy międzynarodowej łączącej PRL z Królestwem Danii. Wartość działki szacowana jest na 160 mln zł.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zwolniła dyscyplinarnie dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko, jego zastępcę Jerzego Mrygonia oraz Krzysztofa Śledziewskiego z BGN pracującego przy decyzji zwrotowej dla Chmielnej 70.

Władze Warszawy złożyły również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników Ministerstwa Finansów. Jak twierdzą w 2010 r. zwróciły się do MF o informację, czy na podstawie układu indemnizacyjnego przyznane zostało odszkodowanie za nieruchomość przy dawnej ulicy Chmielnej 70 i nie uzyskały jednoznacznej odpowiedzi. MF tymczasem odpowiadało, że zrobiło wszystko w tej sprawie, co było można.

Tagi: mateusz morawiecki, chmielna 70, afera reprywatyzacyjna

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone