17 Listopada 2015

Polityka
DSC1066.jpg
autor: Olga Wasilewska

Mandat posła albo dyrektorska posada. Problemy prof. Zembali

  • Marcin-Zembala.jpg Warszawa, 03.11.2015. Poseł PO i ustępujący minister zdrowia Marian Zembala, 3 bm. w Sejmie. Rozpoczęło się dwudniowe szkolenie dla posłów, którzy zasiądą w Sejmie po raz pierwszy. PAP/Marcin Obara

Z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wynika, że funkcji szefa placówki takiej jak SCCS w Zabrzu nie można sprawować będąc jednocześnie posłem. Czy były minister zdrowia, prof. Marian Zembala zrezygnuje z posady? 

 

 

Marian Zembala od lat pełni funkcję Dyrektora Naczelnego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. O konflikcie interesów pisano po raz pierwszy, gdy został ministrem zdrowia. Dyrektor SCCS w Zabrzu podlega nadzorowi MZ. W ten sposób obejmując funkcję ministerialną Marian Zembala został swoim własnym szefem.

 

– To naginanie prawa – grzmiała opozycja. – Mam na to zgodę premier Kopacz – odpowiadał minister Zembala.

 

W wyniku nacisku medialnego, prof. Zembala zawiesił działalność gospodarczą i zrezygnował z kilku pełnionych funkcji. Ze stanowiska członka rady nadzorczej spółki Kardio-Med Silesia czy funkcji członka rady naukowej fundacji Polpharmy. Z szefowania SCCS w Zabrzu nie zrezygnował.

 

Funkcję pełni do dziś. Co się zmieniło?

 

Marian Zembala nie jest już szefem resortu zdrowia. Został wybrany posłem. O ile wcześniej można było „nagiąć prawo”, teraz nie będzie to już możliwe.

 

– Poseł czy senator nie może zasiadać we władzach podmiotów, których właścicielem jest gmina lub Skarb Państwa – tłumaczy konstytucjonalista prof. Jarosław Szymanek. – Posłowie nie mogą być członkami podmiotów należących do samorządów lub Skarbu Państwa – potwierdza Marek Chmaj, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego.

 

SCCS w Zabrzu to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia jest organem założycielskim. Centrum do Skarbu Państwa należy.

 

Co więcej, ze statutu centrum wynika, iż prowadzi ono działalność gospodarczą. Art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora stwierdza że „posłowie i senatorowie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”.

 

Z zapisów ustawy wynika jednoznacznie, że funkcji szefa SCCS nie można sprawować będąc jednocześnie posłem. Czy poseł Zembala zrezygnuje? Jeśli nie zrobi tego sam, stanowisko zostanie mu odebrane.

 

– Jeżeli wybór lub powołanie... miało miejsce przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, poseł i senator jest obowiązany zrzec się stanowiska lub funkcji. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji, poseł i senator traci je z mocy prawa po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania – stanowi ustawa.

 

Może... zrzec się mandatu posła

 

O sytuację posła Mariana Zembali zapytaliśmy w Kancelarii Sejmu. – Sprawa wymaga analizy – słyszymy. Czy w związku z wyborem do sejmu RP prof. Marian Zembala zrezygnuje z pełnienia funkcji Dyrektora Naczelnego SCCS w Zabrzu? W Zabrzu nic o tym nie wiedzą.

 

Prof. Zembala był wymieniany jako jeden z kandydatów na szefa sejmowej komisji zdrowia. Dziś okazało się, że stanowisko dostał ktoś inny, Bartosz Arłukowicz.

 

By zachować posadę w Zabrzu, Marian Zembala ma jeszcze jedną możliwość. Może... zrzec się mandatu posła.

Tagi: marian zembala, poseł, dyrektor, minister zdrowia, łączenie funkcji, zrzeczenie, olga wasilewska

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone