06 Lipca 2016

Polityka
K48l.jpg
autor: Redakcja

Fundacja Ministra Łandy brała pieniądze od koncernów farmaceutycznych

  • Landa.jpg Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda wiedział, że jego fundacja jest finansowana przez koncerny farmaceutyczne.

Minister Krzysztof Łanda twierdzi, że nie pamięta ani nie przypomina sobie, aby jego fundacja otrzymywała pieniądze od koncernów farmaceutycznych. Zapewnia, że wielokrotnie musiał dokładać z własnej kieszeni na utrzymanie funkcjonowania fundacji. Wszystko to w odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarza Gazety Finansowej podczas oficjalnej konferencji Fundacji „Watch Health Care".

 

Z dokumentów, do których dotarł portal „Kulisy24” wynika jednak, że wiceminister zdrowia kłamie. Jako prezes fundacji osobiście podpisywał sprawozdania finansowe „Watch Health Care”. Parafował każdą ze stron. Doskonale musiał wiedzieć o kondycji finansowej fundacji oraz o tym, że otrzymywała ona potężne środki finansowe od koncernów farmaceutycznych. Nie prawdą jest też, że fundacja nie osiągała przychodów. W sprawozdaniu za 2010 rok fundacja z różnych form współpracy z korporacjami farmaceutycznymi lub medycznymi wykazała przychód sięgający 224 056,72 złotych. Część tych pieniędzy fundacja generowała na podstawie tzw. „ogólnej umowy sponsoringu korporacyjnego”.

Wśród sponsorów fundacji Krzysztofa Łandy znalazły się takie podmioty jak Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Roche Polska sp. z o.o. oraz Sanofi-Aventis sp. z o.o.. Wszystkie wymienione firmy są powiązane kapitałowo i osobowo z międzynarodowymi korporacjami farmaceutycznymi lub medycznymi. Do tego część przychodów została zakwalifikowana z tytułu „umowy o wykonanie oceny krytycznej przeglądu systematycznego”. Były to przychody od Abbot Laboratories Poland sp. z o.o., GSK Commercial sp. z o.o., Medtronic Poland sp. z o.o.. Co ciekawe niektóre podmioty były podawane ocenie przez fundację ministra Łandy kilkakrotnie.

 

Tagi: krzysztof łanda, ministerstwo zdrowia, watch health care, refundacja, gsk, sprawozdania, fundacja

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone