28 Listopada 2016

Polityka
K48l.jpg
autor: Redakcja

Bitwa o KNF

  • Iwona-duda.jpg Iwona Duda

Iwona Duda ma zostać nowym członkiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – tak twierdzi „Gazeta Finansowa”. Najbardziej wpływowym promotorem Dudy jest były wiceminister finansów w pierwszym rządzie PiS, twórca ustawy o KNF Cezary Mech, a także Paweł Pelc, który doradzał związanemu z PiS szefowi Narodowego Banku Polskiego – Sławomirowi Skrzypkowi. Kandydatura Dudy nie przeszła łatwo, bo przypisuje się jej (m.in. Maciej Pawlicki, publicysta tygodnika „W sieci) bliskie związki z politykami i menadżerami z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Na dodatek pierwszą kadencję w KNF zakończyła przed czasem skonfliktowana z nominowanym przez PiS szefem tej instytucji Stanisławem Kluzą, który wnioskował o jej odwołanie argumentując to licznymi nieprawidłowościami. Publicznie zasugerował także udział Iwony Dudy w wynoszeniu przez jej współpracownice tajnych dokumentów z Ministerstwa Finansów.

 

droga do rządu PiS

Iwona Duda urodziła się w 1967 r. Jej rodzice byli członkami i działaczami PZPR na szczeblu „aktywu miejskiego” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ona należała z kolei do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Po jej ukończeniu pracowała w Departamencie Długu Publicznego Ministerstwa Finansów. W okresie rządów Akcji Wyborczej „Solidarność” i tworzenia Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi (Dalej: UNFE) została Dyrektorem Departamentu Pracowniczych Programów Emerytalnych UNFE. W tym czasie Prezesem UNFE był Cezary Mech. Fotel wiceprezesa UNFE zajmował Paweł Pelc. Obaj od tamtej pory wspierają jej karierę.

 

Duda była też wspierana przez Artura Zawiszę, który jako poseł PiS składał interpelację poselską do Ministra Finansów w obronie Dudy. Gdy Kazimierz Marcinkiewicz był premierem Iwona Duda została zatrudniona na stanowisku Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w resorcie finansów. W czasie tej pracy była członkiem Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Nadzorczej Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A., członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. i zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Była też członkiem Rady Systemu Płatniczego przy NBP.

 

Dzięki rekomendacji dr Beaty Kozłowskiej-Chyły, która była wówczas doradcą Przemysława Gosiewskiego, została pełnomocnikiem ds. organizacji Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Gosiewski spowodował powołanie Iwony Dudy na stanowisko zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Gdy do władzy doszła koalicja PO-PSL Duda została odwołana z funkcji zastępcy Przewodniczącego KNF. Powodem był konflikt z szefem KNF Stanisławem Kluzą, który zarzucał jej nieprawidłowości związane z pracami nad aktami prawnymi dotyczącymi rynku emerytalnego i ubezpieczeniowego. Następnie Iwona Duda była zatrudniona przez prof. Małgorzatę Zalewską, która pełniła funkcję członka zarządu NBP. Tym razem Duda wylądowała na stanowisku Doradcy w Departamencie Zarządzania Strategicznego NBP. Gdy Marek Belka wraz ze Sławomirem Cytryckim dokonali reorganizacji NBP, Duda została zwolniona wraz z Dorotą Piwońską. Po rozstaniu z NBP obie Panie otrzymywały zlecenia od spółek zależnych od Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  oraz od SKOK Holding s.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu. Iwona Duda musiała jakoś przebiedować do marca 2016 roku. Wówczas została członkiem Rady Nadzorczej PTE PZU S.A. Nie jest tajemnicą, ze znalazła się tam dzięki swojej koleżance dr Beacie Kozłowskiej-Chyle, która także jest protegowaną Cezarego Mecha i Pawła Pelca. Pani doktor została członkiem Zarządu PZU S.A. oraz PZU Życie S.A..

 

Obecnie Duda szykuje się do powrotu do KNF. Ze źródeł, do których dotarli dziennikarze „Gazety Finansowej” wynika, że decyzja o jej powołaniu już zapadła. I to mimo tego, że wspierają ją politycy związani z PO oraz Nowoczesną. Duda dobrze się zna m.in. z Jakubem Karnowskim, byłym sekretarzem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów Leszka Balcerowicza.

 

Niewyjaśnione sprawy

W sierpniu 2007 r. ówczesny szef KNF Stanisław Kluza podniósł alarm. Anna N. odchodząca z pracy urzędniczka Departamentu Rozwoju Rynków Finansowych próbowała wynieść w plastikowej torbie dokumenty objęte tajemnicą bankową i państwową. Po opisaniu sprawy mediach Kluza zażądał wyjaśnień od wiceministra finansów nadzorującego pion. Dopytywał się także o udział w sprawie Doroty Piwońskiej, członka Komisji Nadzoru Bankowego z ramienia ministerstwa finansów i samej Iwony Dudy, która przyjaźniła się z obiema paniami. Wraz z Anną N. zatrzymano również Andrzeja W., także z dokumentami, również znajomego Dudy. „Proszę o pilne przekazanie wyjaśnień dotyczących pani udziału w opisanej w artykule sprawie” – pisał Kluza do Dudy.

 

Postępowanie wyjaśniające było prowadzone nie w kierunku, dlaczego i jakie dokumenty wyniesiono z Ministerstwa, ale kto doniósł o incydencie. Za sprawą Zbigniewa Wassermanna działania podjął departament Kontrwywiadu ABW oraz Departament Przeciwdziałania Korupcji, Terroryzmowi i Przestępczości Zorganizowanej ABW. Funkcjonariusze od samego początku koncentrowali się na relacjach łączących Iwonę Dudę oraz Dorotę Piwońską. Urzędnicy Ministerstwa Finansów odmówili jednak funkcjonariuszom ABW udostępnienia dokumentów wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie wynoszenia dokumentów. Potwierdzili, że Piwońska i Nowak wynosili z Ministerstwa swoje prywatne… książki. Ostatecznie pod naciskiem kontrolujących Naczelnik Departamentu Kontroli Resortowej Ministerstwa Finansów Artur Świstak stwierdził, że dokumenty wynoszone przez Annę N. były „całkowicie nieszkodliwe” dla Ministerstwa Finansów.

 

W sieci powiązań

Największe znaczenie dla Dudy ma poparcie Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE. Jego prezesem jest Cezary Mech, zaś wiceprezesem Paweł Pelc. Stowarzyszenie ma charakter lobbingowy. Do końca nie wiadomo skąd pochodzą środki na finansowanie działalności Stowarzyszenia. Część środków pochodzi z OFE, którym stowarzyszenie załatwiało pozytywne decyzje lub zezwolenia w organach administracji publicznej. Członkowie stowarzyszenia są pozatrudniani w kluczowych urzędach państwowych. Sejm RP, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego to tylko niektóre instytucje, w których działają członkowie stowarzyszenia. Jak donoszą nasi rozmówcy Stowarzyszenie Mecha świadczy przy pomocy swoich członków zatrudnionych urzędach państwowych działalność konsultingową na rzecz OFE.

 

W trakcie przygotowywania materiału dziennikarze „Gazety Finansowej” zwrócili się z serią pytań do Iwony Dudy. Jednak zanim udzieliła odpowiedzi, złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej PTE PZU. Nie wiadomo czy rezygnacja jest związana z nominacją na stanowisko członka KNF. Zapytana o okoliczności odejścia stwierdziła, że zgodnie z prawem nie musi odpowiadać na pytania.

 

Iwona Duda

Nic mi nie wiadomo na temat poparcia Cezarego Mecha i Pawła Pelca mojej osoby na stanowisko członka KNF. Wynoszenie poufnych dokumentów z NBP oraz z Ministerstwa Finansów przez moją osobę nie miało nigdy miejsca. Według mojej wiedzy żadne uprawnione organy nie prowadziły i nie prowadzą postępowań w podniesionej kwestii w odniesieniu do mojej osoby. Panią Dorotę Piwońską poznałam w związku z działalnością zawodową. Z wieloma osobami poznanymi w związku z moją ponad dwudziestoletnią działalnością zawodową utrzymuję kontakty również pozazawodowe, także z p. Dorotą Piwońską. Moje odejście z Ministerstwa Finansów wiązało się z awansem na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. utworzenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Nigdy nikomu nieuprawnionemu nie udostępniałam poufnych informacji z NBP ani z innych instytucji, w których pracowałam. Nie mam istotnych aktywnych związków z członkami Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE. Jakiś czas temu zostałam członkiem komisji rewizyjnej. Z tego, co mi wiadomo Stowarzyszenie nie prowadzi aktywnej działalności. Pełniąc funkcje zawodowe zawsze podlegałam stosownym weryfikacjom przez odpowiednie organa państwowe, w trybie i na zasadach oraz w czasie określonym właściwymi przepisami prawa.

 

źródło "Gazeta Finansowa".

Tagi: iwona duda, platforma obywatelska, nowoczesna, knf, komisja nadzoru finansowego, cezary mech, paweł pelc, artur zawisza, unfe, sławomir skrzypek, stanisław kluza, przemysław gosiewski, jakub karnowski, leszek balcerowicz, abw, gazeta finansowa

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone