03 Lutego 2017

Nasze śledztwa
K48l.jpg
autor: Redakcja

Paliwowi „Giganci”

  • Utasz-Speed.jpg
  • Utasz-Speed-1.jpg
  • Utasz-Speed-11.jpg
  • Utasz-Speed-13.jpg
  • Utasz-Speed-14.jpg

Paliwowa firma Utasz-Speed sp. z o.o., która wykazała 2,5 mld złotych przychodu prowadziła działalność pod wirtualnym adresem.

 

Okazuje się, że nie trzeba posiadać olbrzymiej bazy i zaplecza logistycznego, aby prowadzić potężną firmę paliwową. Przykładem jest spółka Utasz-Speed, która prowadząc działalność pod wirtualnym adresem potrafiła wykazać miliardowe przychody ze sprzedaży paliw. Taka działalność generuje też duże koszty. Dlatego zapłaciła zaledwie kilkadziesiąt tysięcy podatku.

 

Utasz-Speed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 28 listopada 2012 roku. Akt notarialny został podpisany przez Karolinę Walkiewicz-Kuraś, która wówczas prowadziła swoją kancelarię w Poznaniu przy ulicy Karola Libelta. Założycielami spółki był Bronisław Dembny oraz Mariusz Rybacki. Kapitał zakładowy spółki wyniósł 5000,00 pln.. Po upływie kilkunastu miesięcy kapitał zakładowy został podniesiony do 500 000,00 pln.. W 2014 roku przychód netto Utasz-Speed sp. z o.o. wyniósł prawie 1,3 mld złotych. W 2015 roku było to ponad 2,5 mld złotych. Dla porównania przychód ze sprzedaży netto PKN Orlen w 4 kwartale 2015 roku wyniósł 20 mld złotych. Utasz-Speed sp. z o.o. posiadała stosunkowo duże koszty jak na ten rodzaj działalności. W 2014 roku pod odjęciu kosztów zysk wyniósł ponad 4,5 miliona złotych. W 2015 zysk wyniósł zaledwie ponad 283 tys. złotych. Należy zadać pytanie jak to możliwe, że spółka generująca 10% przychodów PKN Orlen osiągnęła zaledwie 283 tys. złotych zysku?. Firma, która wygenerowała ponad 2,5 mld złotych przychodów zapłaciła zaledwie 123 tys. złotych podatków. Jednak to nie koniec kontrowersji związanych z Utasz-Speed.

 

W czerwcu 2016 roku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wpłynął wniosek od byłego członka zarządu Utasz-Speed sp. z o.o.. Leszek Majkowski wskazywał w nim, że nie jest członkiem zarządu Utasz-Speed i wnosi o wykreślenie go z urzędu z KRS, jako członka organu ww. spółki. W październiku 2016 roku do Sądu Rejestrowego wpłynął kolejny wniosek o wykreślenie Leszka Majkowskiego z KRS. Jak twierdzi były członek zarządu „Obecnie stan zaistniały w rejestrze przedsiębiorców nie jest zgodny ze stanem faktycznym. Ponadto ze względu na brak zmiany danych w rejestrze i toczące się postępowania wyjaśniające prowadzone przez organy ścigania, jestem zmuszony wykazywać przez w/w organami fakt rezygnacji z piastowania funkcji w zarządzie spółki i podważania wpisów wskazanych w rejestrze.”. Do dnia dzisiejszego Leszek Majkowski figuruje, jako członek zarządu w KRS. Sęk w tym, że sam skutecznie tego nie może zrobić. Jako były członek zarządu nie może skutecznie złożyć wniosku. Może to uczynić z urzędu sąd rejestrowy, który tego nie uczynił.

 

Utasz-Speed-13.jpg

Utasz-Speed-14.jpg

Utasz-Speed-1.jpg

Pan Leszek Majkowski wysłał swoją rezygnację min. na adres siedziby spółki, czyli Aleja Róż 7/7, 00-556 Warszawa. Niestety nie odniosła ona skutku, ponieważ jak wynika z informacji, która wpłynęła do Sądu Rejestrowego w lipcu 2015, firma Utasz-Speed nie prowadzi działalności pod wskazanym adresem. Autor informacji wskazuje w niej, że jest właścicielem lokalu, w którym zarejestrowana jest spółka Utasz-Speed sp. z o.o. i nie prowadzi ona działalności pod ujawnionym w zasobach KRS adresem.

 

Sąd wszczął postępowanie w tej sprawie chcąc ustalić faktyczny adres i przymusić spółkę do dokonania zmiany. W tym celu wysłał wezwanie na adres ujawniony w KRS, czyli ten, pod którym spółka nie prowadzi działalności. Po czym umorzył postępowanie. Nie przeszkodziło to spółce złożyć sprawozdania, pod którym podpisały się osoby, które jako księgowi powinni dbać o bezpieczeństwo obrotu. W sprawozdaniach tych konsekwentnie wskazywano adres Aleja Róż w Warszawie, jako miejsce prowadzenia działalności. Co więcej już po rezygnacji z funkcji członka zarządu Utasz-Speed sp. z o.o. przez Leszka Majkowskiego złożono druk KRS, na którym widnieje podpis Leszka Majkowskiego, który raczej go nie przypomina.

 

Utasz-Speed-11.jpg

Jak to możliwe żeby spółka, która jest zarejestrowana pod wirtualnym adresem generowała przychód odpowiadający ponad 10% przychodu PKN Orlen? W ramach śledztwa próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielami firmy, jednak wszystkie oddziały firmy obsługuje jeden adres email założony na popularnej skrzynce pocztowej jednego z portali informacyjnych.

Tagi: utasz-speed, utasz, speed, pkn orlen, orlen

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone