12 Sierpnia 2015

Nasze śledztwa
AiO.jpg
autor: Agnieszka Burzyńska, Olga Wasilewska

Mobbing w MZ. Po kontroli KPRM dyrektor odchodzi. Wiemy, dokąd

  • kopacz.JPG Ewa Kopacz, pytana o problem mobbingu w MZ, powiedziała, że decyzję w tej sprawie pozostawia szefowi resortu (fot. O.Wasilewska)

Minister zdrowia, Marian Zembala, podjął decyzję dotyczącą przyszłości oskarżanego o mobbing dyrektora. Jak dowiadują się Kulisy24.com, w wyniku m.in. publikacji medialnych, dyrektor został przeniesiony. Z MZ do... podległego mu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 

Marcin Antoniak, dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia, w wyniku skargi jednej z podwładnych został zawieszony w pełnieniu obowiązków. Od czerwca toczy się postępowanie przed Wyższą Komisją Dyscyplinarną Służby Cywilnej.

 

Zawieszony dyrektor nie jest jedyną osobą, na której zachowanie skarżyli się pracownicy resortu. Na łamach Kulisy24.com, przedstawiliśmy relacje dwóch kobiet, które opowiadały o swojej pracy w ministerstwie. Urzędniczki oskarżają swoich szefów o mobbing i znęcanie się nad pracownikami.

 

 

Pod koniec lipca pytaliśmy Ewę Kopacz, co ma zamiar w tej sprawie zrobić. Usłyszeliśmy, że KPRM wszczęło kontrolę. Że gdy będą znane wyniki, premier skonsultuje je z ministrem Zembalą. – Ale to do niego będą należały ostateczne decyzje – dodała szefowa PO.

 

Tydzień temu dowiedzieliśmy się, że oskarżany o znęcanie się nad pracownikami dyrektor... ma już nową pracę.

 

Dziś możemy podać szczegóły

 

Jak wyjaśnia KPRM, „przeniesienie pana Marcina Antoniaka do innego urzędu nie oznacza zakończenia okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków”. Dyrektor nie może rozpocząć pracy w urzędzie, do którego został przeniesiony, do momentu zakończenia okresu zawieszenia, tj. do 31 sierpnia br.

 

Zarzuty stawiane panu Marcinowi Antoniakowi są wciąż przedmiotem postępowania dyscyplinarnego”.

 

Jak dalej tłumaczy KPRM, przeniesienie dyrektora Antoniaka do pracy w innym urzędzie nastąpiło na wniosek ministra zdrowia. Wniosek został „umotywowany wynikami kontroli przeprowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a także publikacjami medialnymi, związanymi ze sposobem zarządzania w Ministerstwie Zdrowia”.
 

Z Ministerstwa Zdrowia zawieszony dyrektor został przeniesiony do podległego resortowi Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 

Tagi: zembala, ministerstwo zdrowia, mobbing, kopacz, kulisy24, marcin antoniak

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone