19 Listopada 2016

Nasze śledztwa
autor: Łukasz Pawelski

ITB, czyli Instytut Układów Wzajemnych

  • Rada-naukowa-ITB-.jpg Na górze, drugi od lewej dr. inż Paweł Sulik.

 

W cyklu reportaży przedstawiliśmy powiązania finansowe, personalne oraz organizacyjne z sektorem prywatnym, kierownika laboratorium badań ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej – dr inż. Pawła Sulika. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które zostało poinformowane o wykrytych nieprawidłowościach nabrało wody w usta. Nadzór nad ITB formalnie sprawuje Minister Tomasz Żuchowski, który najwyraźniej nie dostrzega problemu. Tak się składa, że Pan wiceminister pisał do czasopisma „Materiały Budowlane” redagowanego przez dr inż. Pawła Sulika. Pismo aktywnie współpracuje z firmami budowlanymi, które uzyskały aprobaty i certyfikaty ITB podpisane przez nikogo innego jak dr. inż. Pawła Sulika. Tylko w zeszłym roku pismo zarobiło 1,2 mln złotych na samych reklamach i to przy minimalnym nakładzie. Przez lata stworzono system wzajemnych powiązań i relacji, które sięgają samego Ministra Andrzeja Adamczyka. Wszystko wskazuje na to, że kierownik Zakładu Badań Ogniowych dr inż. Paweł Sulik może liczyć na bezkarność i dalej kręcić swoje budowlane interesy certyfikacyjne.

 

Wszystkie grzechy dr inż. Pawła Sulika.

W poprzednich artykułach dokładnie opisaliśmy sylwetkę i dokonania dr. inż. Pawła Sulika. Jako kierownik Zakładu Badań Ogniowych ITB, decyduje o tym, kto i kiedy otrzyma certyfikat lub aprobatę techniczną stwierdzającą ognioodporność danego wyrobu budowlanego. Odpowiednio udzielając aprobaty i certyfikatu może wpływać na wynik postępowań przetargowych. Wystarczy, aby przyznał aprobatę stwierdzającą posiadanie cech ognioodporności, których nikt wcześniej nie uzyskał. Co więcej jak się okazało swoimi opiniami może wpływać na już rozstrzygnięte przetargi. Lista faktów kompromitujących go jest tak długa, jak historia samego ITB. Paweł Sulik zasiadał w Komitecie Doradczym CPJS sp. z o.o., która jest spółką trzech największych producentów stali w Polsce. Oczywiście otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie. Nie przeszkodziło mu to podpisać się pod aprobatą techniczną wydaną na produkty zagranicznych koncernów, które są wspólnikami CPJS sp. z o.o.. Na pracę w CPJS sp. z o.o. Paweł Sulik powinien posiadać zgodę dyrekcji ITB. Oczywiście takiej zgody nie przedstawiono, a jako uzasadnienie pracy w ITB wskazano jedynie mail z propozycją kandydatury Pawła Sulika do Komitetu Doradczego CPJS sp. z o.o.. Paweł Sulik pełniąc funkcję kierownika laboratorium badań ogniowych ITB jest zatrudniony w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Połączenie obu tych funkcji jest jak połączenie funkcji prokuratora z funkcją sędziego. Nadzorując badania ogniowe wyrobów budowlanych może realnie wpływać na opinie wydawane w związku z inspekcjami przeciwpożarowymi. Co więcej, powinien posiadać zgodę ITB na podjęcie kolejnej pracy. Kierownictwo ITB nie przedstawiło dokumentów potwierdzających, że Paweł Sulik miał zgodę na podjęcie pracy w innej instytucji. Paweł Sulik będąc pracownikiem ITB prowadził własną działalność gospodarczą pod nazwą BTU Paweł Sulik. Firma według PKD zajmowała się inżynierią budowlaną i doradztwem związanym z nią. Mimo to kierownictwo instytutu utrzymuje, że Paweł Sulik nie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Instytutu, chociaż prawo bezwzględnie wymaga, aby uzyskał on zgodę na prowadzenie własnej działalności. I w tym przypadku Paweł Sulik powinien mieć zgodę dyrekcji. Oczywiście ITB nie było w stanie przedstawić odpowiedniej zgody. Dr inż. Paweł Sulik prowadził szkolenie w prywatnej firmie Aliplast z Lublina wraz z inną pracownicą ITB Marzeną Jakimowicz. W procesie certyfikacji za badania produktów firmy Aliplast odpowiadała właśnie pracownica ITB - mgr inż. Marzena Jakimowicz. Badania zatwierdził dr inż. Paweł Sulik.

 

Przytoczone fakty oznaczałyby co najmniej dyscyplinarne zwolnienie pracownika jakiejkolwiek innej instytucji państwowej, które prowadziłoby do postępowania sprawdzającego w sprawie ewentualnej korupcji. W tej konkretnej sprawie, mimo tych kompromitujących faktów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie widzi problemu w Instytucie, który stanowi o całym rynku budowlanym w Polsce. Dziennikarze „Gazety Finansowej” dotarli do materiałów, które wyjaśniają, dlaczego dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej oraz jego kierownictwo mogą liczyć na taką pobłażliwość.

 

„Materiały Budowlane” 

Dr inż. Paweł Sulik jest redaktorem tematycznym oraz prowadzącym czasopisma „Materiały Budowlane”. Pismo oficjalnie należy do firmy Sigma Not sp. z o.o.. Jego profil to oczywiście budownictwo i materiały budowlane. Oprócz eksperckich artykułów, w tym oczywiście tych podpisanych imieniem Paweł Sulik, pismo pełne jest reklam materiałów budowlanych. Na oficjalnej stronie czasopisma możemy przeczytać, że z redakcją współpracują takie firmy jak: „Rockwool”, „Solbet”, „H+H” czy „Icopal”. Co łączy te firmy? Pod certyfikatami, aprobatami lub klasyfikacjami uzyskanymi przez nie podpisał się dr inż. Paweł Sulik. Firmy te aktywnie wspierają czasopismo „Materiały Budowlane”. Nie dość, że „współpracują” z redakcją to zamieszczają w nim swoje reklamy. W przypadku firmy Solbet jej pracownik jest także redaktorem czasopisma, obok dr inż. Pawła Sulika.

 

A przecież Paweł Sulik jest nie tylko kierownikiem Zakładu Badań Ogniowych ITB, le także zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej ITB czy członkiem komisji dyscyplinarnej ITB. Jest oczywiste, że w tym przypadku mamy do czynienia z czystym konfliktem interesów. Z jednej strony Paweł Sulik działając, jako redaktor czasopisma powinien być zainteresowany utrzymaniem współpracy ze wskazanymi firmami. Z drugiej strony, jako kierownik Zakładu Badań Ogniowych ITB powinien dbać o obiektywność przeprowadzonych badań. Z pytaniami o to jak oceniają takie okoliczności zwróciliśmy się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa - Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra Tomasza Żuchowskiego. Obaj Panowie zignorowali pytania dziennikarzy „Gazety Finansowej” i nie udzielili na nie odpowiedzi. To, co jest pewne to skala dochodu czasopisma „Materiały Budowlane” tylko w ubiegłym roku pismo z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej i ogłoszeń uzyskało przychód 1,2 mln złotych. Dla porównania sprzedaż pisma przyniosła zysk w kwocie 300 tys. złotych. Łączny Przychód czasopisma „Materiały Budowlane” przyniósł 1,5 mln złotych. Na co została przekazana ta kwota? Niemal w całości na koszty czasopisma. Można przypuszczać, że i na wynagrodzenie dr inż. Pawła Sulika.

 

Ze sprawozdań wydawcy czasopisma wynika, że średniomiesięcznie dochody z reklam czasopisma „Materiały Budowlane” wyniosły ponad 100 tysięcy złotych. I to wszystko przy nakładzie drukarskim poniżej 2,8 tys. egzemplarzy. Trzeba przyznać, że jest to fantastyczny wynik i do pozazdroszczenia przez nie jedno pismo!

 

Jak udało się ustalić, Tomasz Żuchowski – wiceminister Infrastruktury i Budownictwa nadzorujący ITB, sam w przeszłości publikował swoje artykuły w czasopiśmie „Materiały Budowlane”. Jeden z artykułów „Wyroby budowlane dziś i jutro” jest opatrzony nawet prywatnym adresem email pana wiceministra „tzuchowski@poczta.fm”. Człowiek, który obecnie nadzoruje ITB, przed objęciem stanowiska w Ministerstwie pisywał do czasopisma, którego redaktorem jest właśnie Paweł Sulik – kierownik Laboratorium Badań Ogniowych ITB, zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej ITB oraz członek trzyosobowej Komisji Dyscyplinarnej ITB. Jest to kolejny konflikt interesów w całej tej sprawie. Co ciekawe z objęciem przez Tomasza Żuchowskiego stanowiska wiąże się odejście ze stanowiska byłego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Roberta Dziwińskiego. Tajemnicą było to, że za odwołaniem ze stanowiska byłego GINB opowiadał się właśnie Tomasz Żuchowski, który dopiął swojego zaledwie kilkanaście dni po tym jak został wiceministrem.

 

Certyfikaty i aprobaty dla swoich.

Jak już podkreśliliśmy, czasopismo „Materiały Budowlane’ jest aktywnie wspierane, a nawet sponsorowane, przez co najmniej trzy firmy budowlane. Pierwszą z nich jest firma Solbet zajmująca się produkcją bloczków wykorzystywanych do budowy ścian i konstrukcji betonowych. Drugą z firm jest firma H+H o podobnym profilu działalności. W dniu 17 lipca 2015 roku Instytut Techniki Budowlanej wydał klasyfikację w zakresie odporności ogniowej ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego właśnie tych producentów. Klasyfikacja została oznaczona numerem 00765/15/Z00NP. Podpisał się pod nią dr inż. Paweł Sulik. Klasyfikacja jest powszechnie dostępna na stronie producentów. Co ciekawe, klasyfikacja została sporządzona na podstawie umowy z dnia 19 marca 2015 roku, ale w opisie badań odporności ogniowej jest mowa o siedmiu badaniach przeprowadzonych w okresie od 1999 roku do roku 2015. Oznacza to, że przy wydaniu klasyfikacji, na którą przyjęto zlecenie dopiero w 2015 roku, posłużono się nieaktualnymi badaniami sprzed 16 lat! Oczywiście pod klasyfikacją podpisał się nie, kto inny jak dr inż. Paweł Sulik.

 

Kolejną firmą aktywnie wspierającą czasopismo dr inż. Pawła Sulika jest firma Icopal. Oczywiście i w tym przypadku pod raportem klasyfikacyjnym materiałów budowlanych tej firmy podpisał się dr inż. Paweł Sulik. Taki sam schemat istnieje w przypadku firmy Rockwool. Pod klasyfikacją ogniową w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz nr 01984/16/R82NZP podpisał się dr inż. Paweł Sulik. Czy takie działanie jest etyczne? Odpowiedź brzmi nie. Ponieważ z jednej strony Paweł Sulik otrzymuje pieniądze pośrednio od firm prywatnych, które reklamują się w jego czasopiśmie. Następnie w imieniu ITB wydaje i podpisuje aprobaty, certyfikaty i klasyfikacje. Dla przeciętnego Polaka taka sytuacja sama w sobie jest korupcjogenna. Zarówno ITB jak i Ministerstwo Infrastruktury nie widzą w tym nic złego. Czy na tym polega „Dobra Zmiana” w budownictwie?

 

Reklama dźwignią certyfikacji.

Prawdziwym hitem, rodem z nauki o kryptoreklamie, jest lipcowe wydanie czasopisma „Materiały Budowlane” z 2015 roku. Artykuł dr inż. Pawła Sulika „Badania odporności ogniowej ścian według norm amerykańskich kończy się w połowie strony 13 czasopisma. Na tej samej stronie znajdują się firmy produkujące panele SIP z klasyfikacją ogniową zgodną z normami europejskimi i amerykańskimi. Kolejny artykuł Pawła Sulika „Odporność ogniowa stropów belkowo-pustakowych” znajduje się kilka stron dalej. Tym razem artykuł nie kończy się w połowie strony. Jednak na stronie następnej znajduje się reklama firmy Mercor. Oczywiście reklama dotyczy natryskowych systemów zabezpieczeń ogniochronnych stalowych konstrukcji budowlanych.

 

Kolejny artykuł Pawła Sulika dotyczy „odporności ogniowej wielkogabarytowych pionowych elementów przeszkolonych”. I tym razem, tuż po artykule mamy reklamę firmy POLFLAM, która reklamuje swoje „nowoczesne przeszklenia ogniochronne”. Potem schemat na chwilę się zmienia. Najpierw mamy do czynienia z reklamą Systemu Profi Line. Jest to system drzwi stalowych o ognioodporności stwierdzonej przez ITB. Dopiero po reklamie pojawia się artykuł dr inż. Pawła Sulika. Oczywiście tematyka artykułu to „odporność ogniowa drzwi stalowych”.

 

Kolejny artykuł, który popełnił dr. inż. Paweł Sulik w tym samym numerze czasopisma „Materiały Budowlane” to „Problematyka prawidłowego odbioru uszczelnienia przejść instalacyjnych”. Na stronie, tuż za artykułem znajduje się reklama producenta uszczelnień przejść instalacyjnych, które oczywiście są ognioodporne. Dalej jest jeszcze lepiej. Kolejnym tytułem artykułu autorstwa Pawła Sulika jest „Kompatybilność elektromagnetyczna w urządzeniach przeciwpożarowych”. Tym razem artykuł kończy się w połowie strony. Oczywiście druga część to reklama firmy „Astat”, która oferuje usługi związane z tematyką artykułu dr inż. Pawła Sulika. Kolejny artykuł dotyczy wymagań odporności ogniowej konstrukcji tunelowych w kontekście nowelizacji przepisów. Tuż za artykułem znajduje się reklama firmy P&T, która oferuje pielęgnację konstrukcji betonowych w tym i tunelowych.

 

Niemal każda wymieniona firma chwali się certyfikatami, aprobatami czy klasyfikacjami uzyskanymi od ITB. Wkład w lipcowy numer czasopisma „Materiały Budowlane” jest tak duży, że redakcja zamieściła specjalne podziękowania dr inż. Pawłowi Sulikowi za pomoc w przygotowaniu bloku tematycznego „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów”. Pod podziękowaniami znajduje się wymowny podpis „redakcja”. Tak się składa, że jest to redakcja, w której pracuje dr inż. Paweł Sulik. Pytanie czy Paweł Sulik wpływa na wygląd graficzny i umieszczenie reklam w czasopiśmie „Materiały Budowlane” pozostało bez odpowiedzi. Podobnie jak pytanie o to, czy wynagrodzenie dr inż. Pawła Sulika jest uzależnione od przychodów z reklam osiąganych przez czasopismo „Materiały Budowlane”.

 

Hala w Łapanowie.

Aby zrozumieć, jakie możliwości posiada ITB należy przytoczyć sprawę Hali Sportowej w Łapanowie. Jest to inwestycja powiatu Bocheńskiego w miejscowości Łapanowo. Inwestycja wyniosła ponad 4 mln złotych. Przetarg wygrała firma Frapol z Krakowa, przebijając ofertę firmy Węglopol z Gliwic. Nie jest tajemnicą, że firma Węglopol była ogromnie zawiedziona niewygraniem przetargu na budowę Hali w Łapanowie. Sama zachwalała swoją technologię, która miała być przygotowana przez amerykański koncern specjalnie dla niej. W trakcie realizacji inwestycji przez Frapol, ITB wydał w 2011 roku opinię, w której stwierdzał nieprawidłowości przyjętej technologii. Opinia ta uzasadniła zerwanie przez Starostwo Powiatowe umowy z Frapol. Do dokończenia budowy wybrano firmę Węglopol. Tą samą, która ostrzyła sobie zęby na ten przetarg.

 

Cała sytuacja nie budziłaby zastrzeżeń gdyby nie fakt, że rok po wydaniu opinii dotyczącej hali, ITB nawiązało stałą współpracę z firmą Węglopol. Chodzi o realizację projektu badawczego współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi o projekt badawczy „Opto-numeryczne metody badań i monitorowania nisko-kosztowych obiektów użyteczności publicznej z cienkościennych blach profilowanych”. Co ciekawe, takie blachy wykorzystano do budowy hali w Łapanowie. Wartość projektu wyceniono na 4 mln złotych. Wiadomo, że projektem badawczym ITB realizowanym we współpracy z Węglopolem za ponad 4 mln złotych. Według informacji „Gazety Finansowej” programem kieruje dr inż. Paweł Sulik. I nie przeszkodził mu w tym fakt, że to on podpisał się pod ekspertyzą ITB w sprawie hali w Łapanowie. Ten sam człowiek – Paweł Sulik, którego opinia umożliwiła firmie Węglopol przejęcie kontraktu na budowę hali w Łapanowie został szefem projektu współrealizowanego przez ITB i firmę Węglopol. Gdy zadaliśmy pytania o powiązania Pawła Sulika z firmą Węglopol materiały ze strony ITB potwierdzające tą współpracę zniknęły. Zresztą dzieje się tak nie po raz pierwszy. Od momentu wybuchu afery w ITB ze stron tej państwowej jednostki raz za razem znikają kompromitujące materiały. Czego boi się ITB skoro wszelkie działania podejmowane przez jego pracowników są zgodne z prawem? I co jeszcze za uszami ma dr. inż. Paweł Sulik? I wreszcie pytanie najważniejsze czy Paweł Sulik jest jedynym pracownikiem ITB, który może obawiać się kolejnych publikacji?

 

Z informacji uzyskanych od rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że prokuratura analizuje treść publikacji zamieszczonych w „Gazecie Finansowej” a dotyczących ITB i Pawła Sulika pod kątem ewentualnego wszczęcia postępowania karnego. Co więcej Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa po naszych usilnych prośbach odpowiedziało na pytania dotyczące kontroli w ITB. Efektem publikacji było wszczęcie kontroli doraźnej w ITB. Wyniki kontroli będzie interpretował nie, kto inny jak wiceminister Tomasz Żuchowski. Pozostaje tylko trzymać kciuki za Pana Ministra, na którym spoczywa obowiązek uzdrowienia i oczyszczenia polskiego Przemysłu Budowlanego. Panie Ministrze liczymy na Pana! Na już samo zakończenie mała fotografia przedstawiająca Ministra Żuchowskiego, który parę miesięcy temu raczył odznaczyć kilku pracowników ITB. Oto słowa Pana Ministra: „Instytut Techniki Budowlanej jest jednym z flagowych instytutów polskich, które zasługują na szacunek i wsparcie, i takie wsparcie z naszej strony deklaruję". Nam pozostaje deklaracja, że nie spoczniemy dopóki nie pomożemy Panu Ministrowi sprawić aby o ITB mógł powiedzieć "#DobryInstytut".

 

Minister-Zuchowski-wrecza-medale-pracownikom-ITB.jpgMinister Tomasz Żuchowski wręcza odznaczenia pracownikom ITB.

 

Oto link do oficjalnej strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zawierający relację z uroczystości.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797216.htm

Tagi: paweł sulik, itb, instytut techniki budowlanej, aliplast, rada naukowa, tomasz żuchowski, andrzej adamczyk, ministerstwo infrastruktury i budownictwa, marcin kruk, jan bobrowicz, materiały budowlane, h+h, solbet, węglopol, frapol, bochnia, #dobryinstytut

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone