23 Września 2016

Nasze śledztwa
autor: Łukasz Pawelski

Budowlany Układ Pawła Sulika

  • Pawel-Sulik-3.jpg
  • CPJS-3a.jpg Dokument CPJS potwierdzający współpracę z Pawłem Sulikiem.
  • CPJS-1a.jpg Dokument CPJS potwierdzający współpracę z Pawłem Sulikiem.
  • CPJS-4a.jpg Dokument CPJS potwierdzający współpracę z Pawłem Sulikiem.
  • ARCELORMITTAL-APROBATA.jpg Aprobata Techniczna ITB dla Arcelormittal.
  • CMC-APROBATA.jpg Aprobata Techniczna ITB dla CMC Zawiercie.
  • CELSA-APROBATA-2.jpg Aprobata Techniczna ITB dla Celsa.
  • Badanie-2.jpg Badanie Zlecone przez CPJS sp. z o.o., które wykonał Paweł Sulik.
  • Badanie-1.jpg Badanie Zlecone przez CPJS sp. z o.o., które wykonał Paweł Sulik.

Instytut Techniki Budowlanej jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe oraz prace rozwojowe z zakresu budownictwa. Bez zgody lub akceptacji tej instytucji nie można sprzedawać produktów budowlanych, a nawet budować obiektów. Nadzór nad ITB formalnie sprawuje Minister Infrastruktury i Budownictwa. Wewnętrznemu zakładowi ITB, na którego czele od kilku lat znajduje się dr inż. Paweł Sulik, przypisywane są niejasne praktyki. Niezrozumiałe decyzje, brak uzasadnienia odmowy przyznania certyfikatów ognioodporności, czy wątpliwe związki z zagranicznymi koncernami, to tylko niektóre zarzuty kierowane pod adresem Pawła Sulika. Człowiek, przez którego ręce przechodzi niemal każdy certyfikowany w Polsce produkt budowlany, reprezentuje interesy zagranicznych koncernów. Te wykorzystały markę instytucji, w której pracuje Sulik do stworzenia własnego systemu certyfikacji i linii produktów uważanych za najwyższej jakości.
 

Prywata w Instytucie

Paweł Sulik jest kierownikiem Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Laboratorium, jako jednostka organizacyjna stanowi część Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Równocześnie dr inż. Sulik jest pracownikiem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Zajmuje tam stanowisko adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli. Jest również członkiem kilku komisji opiniodawczych w resorcie budownictwa. Dzięki znajomości z pracownikami różnych placówek badawczych zbudował swoją markę wybitnego eksperta w zakresie materiałów i elementów budowlanych. Przełom w jego karierze nastąpił w 2003 roku. Wtedy został zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej. Po kilku latach pracy w ITB został kierownikiem Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB. Jest to komórka organizacyjna Instytutu odpowiedzialna za prowadzenie badań i wydawanie opinii w zakresie wszelkich materiałów budowlanych w aspekcie technologicznym i bezpieczeństwa. Każdy produkt, który ubiega się o certyfikat ITB przechodzi badania właśnie w tym laboratorium.

 

Jak ustaliła „Gazeta Finansowa”, działalność dr inż. Pawła Sulika nie ogranicza się tylko do instytucji publicznych. Kierownik Laboratorium ITB według oficjalnych danych jest członkiem Komitetu Doradczego Centrum Promocji, Jakości Stali sp. z o.o. Jest to prywatny podmiot, spółka prawa handlowego, którego udziałowcami są 1. CELSA Polska Holding sp. z o.o., 2. CMC Poland sp. z o.o., 3. ARCELORMITTAL Warszawa sp. z o.o. Są to najwięksi producenci stali w Polsce. Wielokrotnie brał udział w konsultacjach zlecanych przez CPJS. Trudno przypuszczać, że robił to za darmo. Z tytułu udziału w posiedzeniach Komitetu Doradczego CPJS uczestnicy otrzymują wynagrodzenie ustalane na podstawie umów cywilnoprawnych. Przedstawiciel CPJS zapytany o wysokość wynagrodzenia, jakie pobierają członkowie Komitetu Doradczego, stwierdził że nie może ujawnić tych danych. Wiadomo, że pomimo małego kapitału własnego CPJS sp. z o.o. w latach 2008-2015 przeznaczała kilkaset tysięcy złotych na wynagrodzenia z tytułów umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

 

Sam fakt, że kierownik państwowej jednostki „dorabia” w sektorze prywatnym jest bulwersujący. Produkty firm wchodzących w skład CPJS sp. z o.o. posiadają certyfikaty nadawane przez ITB. Oznacza to, że musiały przejść badania pod nadzorem człowieka, który otrzymywał pieniądze od ich producentów. Nawet zwykłemu Kowalskiemu taki układ brzydko pachnie. Paweł Sulik nie jest jedynym pracownikiem ITB, który zasiada w Komitecie Doradczym CPJS sp. z o.o. Jest nim także profesor Leonard Runkiewicz, który 19 listopada 2015 roku na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Naukowej ITB został wybrany przewodniczącym Rady Naukowej na lata 2015-2019. Przedstawiciele Centrum Promocji Jakości Stali, które zrzesza głównych producentów stali w Polsce, potwierdzili fakt, iż Paweł Sulik i jego przełożony otrzymywali wynagrodzenie od prywatnej firmy, której udziałowcami są zagraniczne koncerny. Jak widać przykład idzie z samej góry.

 

Komitet-Doradczy-CPJS-2.jpgSkład Komitetu Dorardczego CPJS - jednym z członków jest Paweł Sulik.


ITB okłamał Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprzeczając, by którykolwiek z pracowników ITB brał pieniądze od prywatnych firm, którymi się zajmował.


Konkurencyjne certyfikaty

Nie są to jedyne kontrowersje dotyczące związków dr inż. Pawła Sulika z CPJS sp. z o.o.. Grupa przedsiębiorców wchodzących w skład Centrum Promocji Jakości Stali od kilku lat promuje własną markę EPSTAL oraz prowadzi własną akcje certyfikacji stali. Jest to towarzystwo wzajemnej adoracji, gdyż certyfikaty CPJS posiadają firmy tworzące grupę. Jednak oficjalnie Centrum prowadzi akcje certyfikacji, niemal taką samą jak Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Jest to kolejny przykład konfliktu interesów, jakie targają Pawłem Sulikiem. Dlaczego może on liczyć na taką pobłażliwość władz Instytutu? Po pierwsze, jest zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu. Co więcej, Sulik jest razem z profesorem Leonardem Runkiewiczem członkiem trzyosobowej Komisji Dyscyplinarnej ITB, dlatego nie ma kto pociągnąć ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przy czym obaj aktywnie współpracują z CPJS przy jego projektach. Ich udział w komercyjnych projektach przynosi wizerunkowe zyski firmom tworzącym CPJS. Kosztem Instytutu Techniki Budowlanej rozwijana jest prywatna marka zagranicznych korporacji.

 

CPJS-3a.jpgDokument CPJS potwierdzający współpracę z Pawłem Sulikiem.

 

CPJS-1a.jpgDokument CPJS potwierdzający współpracę z Pawłem Sulikiem.

 

CPJS-4a.jpgDokument CPJS potwierdzający współpracę z Pawłem Sulikiem.

 

Nadzór którego nie ma

Dziennikarze "Gazety Finansowej na pytania skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa uzyskali odpowiedzi, które każą postawić pytanie, o jakość sprawowanego nadzoru. Ministerstwo w dniach 6-27 lipca 2016 roku przeprowadziło kontrolę w ITB, która nie wykazała nieprawidłowości. Według ministerstwa zakaz konkurencji obejmuje również Pawła Sulika. Mimo oczywistych faktów, kierownictwo ITB poinformowało ministerstwo, że żaden z kierowników komórek organizacyjnych Instytutu nie prowadzi działalności zarobkowej poza ITB, w zakresie mogącym naruszać umowy o zakazie konkurencji. Według informacji przekazanych ministerstwu przez władze Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, żaden z kierowników komórek organizacyjnych nie prowadzi działalności zarobkowej związanej z podmiotem prywatnym, który ubiega się, bądź ubiegał się w ITB o certyfikację. Według ITB, żaden z kierowników komórek organizacyjnych nie prowadzi działalności zarobkowej związanej z jednostką tzw. dobrowolnej certyfikacji [taką jednostką jest CPJS], która nie jest Państwową Jednostką Badawczą i która wydaje certyfikaty, promuje określoną markę oraz jest finansowana ze środków prywatnych.

 

ARCELORMITTAL-APROBATA.jpgAprobata Techniczna ITB dla Arcelormittal.

 

CMC-APROBATA.jpgAprobata Techniczna ITB dla CMC Zawiercie.

 

CELSA-APROBATA-2.jpgAprobata Techniczna ITB dla Celsa.

 

Wnioski z tak udzielonej informacji ośmieszają Ministra Infrastrukry i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. Władze instytutu przedstawiają nieprawdziwe informacje organowi nadzoru. Co więcej, powiązania Pawła Sulika ze światem biznesu w zasadzie powinny eliminować go z pracy w ITB oraz Straży Pożarnej. Najbardziej przerażające wnioski dotyczą braku wiedzy na temat działalności pracowników ITB, które są powszechnie dostępne.

 

Badanie-1.jpgBadanie Zlecone przez CPJS sp. z o.o., które wykonał Paweł Sulik.

 

Sulik znajduje się w sieci powiązań personalnych i zawodowych, które rzutują na jego obiektywność, jako pracownika Instytutu Techniki Budowlanej. Samo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa stwierdziło, że powiązania, w jakich znajduje się Paweł Sulik, mogą stanowić podstawę do jego zwolnienia. Czy kierownictwo ITB znajdzie krztę odwagi, aby zerwać związki z szemranymi pracownikami, zanim do akcji wkroczy CBA w ramach akcji przewietrzania urzędów państwowych?

 

Źródło "Gazeta Finansowa".

 

Tagi: instytut techniki budowlanej, paweł sulik, centrum promocji jakości stali, zbigniew musielak, corian, hilton, itb, ministerstwo infrastruktury i budownictwa, celsa polska, cmc poland, arcelormittal, cpjs, leonard runkiewicz,

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone